مفاصل
درمان شکستگی‌های خرد شده دیستال رادیوس به روش پین‌گذاری زیرپوستی همراه با فیکساتور خارجی

مهدی تیموری؛ محمد دهقانی؛ فاطمه مزارعی

دوره 20، شماره 3 ، شهریور 1401، صفحه 99-104

https://doi.org/10.22034/ijos.2023.344174.1024

چکیده
  مقدمه: شکستگی دیستال رادیوس (زند زبرین) بسیار شایع است. این شکستگی می‌تواند در همة گروه‌های سنی رخ دهد. روش‌های مختلفی برای درمان این نوع شکستگی‌ها وجود دارد. بررسی نتایج درمان شکستگی دیستال رادیوس با کاربرد فیکساتور خارجی به همراه پین‌گذاری زیرپوستی (bridging external fixator + (percutaneous pinning هدف ما در این مطالعه است.مواد و روش‌ها: این مطالعة ...  بیشتر

سایر
تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا و تمرین مداوم با شدت متوسط بر تراکم استخوان موش‌های صحرایی

عباس صارمی؛ محمد پرستش؛ احمد مهدوی

دوره 20، شماره 3 ، شهریور 1401، صفحه 105-110

https://doi.org/10.22034/ijos.2023.380924.1052

چکیده
  پیش‌زمینه: تمرین مداوم با شدت متوسط، MICT (Moderate intensity continuous training)، به عنوان یک تمرین مؤثر بر متابولیسم استخوان گزارش شده است. با این حال، مطالعات بسیار کمی روی تمرینات تناوبی با شدت بالا، HIIT (high-intensity interval training)، متمرکز شده‌اند. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسة اثرات ۸ هفته تمرین HIIT و MICT بر تراکم استخوان در موش‌های صحرایی میانسال بود.مواد ...  بیشتر

پا و مچ پا
نتیجه آرترودز (خشک کردن مفصل) باز مچ پا، مقایسه بین روش‌های قدامی و جانبی

سید هادی سید حسینیان؛ فرشید باقری؛ رضا پور علی؛ احسان واحدی؛ علی بیرجندی نژاد؛ محمد حسین ابراهیم زاده

دوره 20، شماره 3 ، شهریور 1401، صفحه 111-115

https://doi.org/10.22034/ijos.2023.363110.1042

چکیده
  پیش‌زمینه: جراحی آرترودز (Arthrodesis) مچ پا یکی از جراحی‌های اصلی برای درمان آرتروز پیشرفته مفصل مچ پا است. تکنیک‌های مختلفی برای درمان آرترودز مچ پا وجود دارد و هر تکنیک دارای مزایا و معایب منحصر به فرد خود است. هدف از این مطالعه، بررسی نتایج درمانی آرترودز مچ پا با استفاده از دو تکنیک بود که از میان تکنیک‌های مختلف انتخاب شد.مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

زانو
تأثیر گاباپنتین بر درد پس از آرتروپلاستی هیپ: یک مطالعه مروری سیستماتیک

عماد کوهستانی؛ رضا مینایی؛ فرشاد صفدری؛ منتظر الشهیب

دوره 20، شماره 3 ، شهریور 1401، صفحه 116-121

https://doi.org/10.22034/ijos.2023.381023.1053

چکیده
  چکیدههدف: درد پس از جراحی آرتروپلاستی هیپ، THA (Total hip arthroplasty) بر توانبخشی و کیفیت زندگی بیماران تأثیر می‌گذارد. اگرچه گاباپنتین به طور گسترده برای کنترل درد استفاده شده، اما اثربخشی آن در آرتروپلاستی هیپ مورد بحث است. مطالعة حاضـر بـا هـدف مـرور سیسـتماتیک مطالعـات انجـام شـده در زمینة تأثیر گاباپنتین بر درد پس از آرتروپلاستی هیپ انجـام ...  بیشتر

پا و مچ پا
مقایسه تأثیر تزریق کورتیکواستروئید و تزریق کورتیکواستروئید به همراه پای کراستینگ فاشیای پاشنه برای درمان التهاب فاشیای کف پا

شهاب ایلیکا؛ علیرضا باغیاری؛ افشین احمدزاده حشمتی

دوره 20، شماره 3 ، شهریور 1401، صفحه 122-127

https://doi.org/10.22034/ijos.2023.354950.1035

چکیده
  مقدمه: مطالعه حاضر با هدف مقایسة «تزریق کورتون» و «تزریق کورتون با کاربرد پای کراستینگ (pie - crusting)» برای درمان التهاب فاشیای پلانتار (plantar fasciitis) بیماران مبتلا به درد پاشنه انجام شده است.روش اجرا: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده است. جامعة پژوهش شامل بیماران با درد پاشنه پا است که در طول سال‌های 1398 تا 1399 ...  بیشتر

پا و مچ پا
بررسی نتایج درمان استئوتومی ویل (Weil) در بیماران مبتلا به سفتی مفصل متاتارسوفالنژیال انگشت شست پا

محمد نوری؛ کاووس وزیری؛ مرتضی جان‌نثاری لادانی

دوره 20، شماره 3 ، شهریور 1401، صفحه 128-132

https://doi.org/10.22034/ijos.2023.398022.1059

چکیده
  مقدمه: هدف از این مطالعه، بررسی نتایج به دست آمده از درمان جراحی بیماران هالوکس ریجیدوس درجه 3 (3rd grade hallux rigidus) به شیوة استئوتومی ویل (Weil osteotomy) است.مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت شبه‌تجربی از نوع مداخلة تک‌گروهی به صورت قبل و بعد از مداخله انجام شد. جامعة مورد پژوهش بیماران مبتلا به هالوکس رجیدوس درجه 3 را در بر می‌گرفت. ابزار گردآوری ...  بیشتر

جنرال
گزارش یک مورد آسیب Essex-Lopresti به همراه شکستگی دوبل ساعد

فاطمه ایمانی؛ اکبر خدابنده

دوره 20، شماره 3 ، شهریور 1401، صفحه 133-136

https://doi.org/10.22034/ijos.2023.384936.1055

چکیده
  مقدمه: یکی از آسیب‌های نادر ناحیة آرنج دست، آسیب Essex-Lopresti (ELI) است که شامل شکستگی سر رادیوس، اختلال در غشای بین استخوانی ساعد،IOM  (interosseous membrane) و دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال، DRUJ (distal radio-ulnar joint) است و در اثر وارد شدن فشار عرضی به آرنج و ساعد هنگام زمین خوردن یا وارد شدن انرژی بالا اتفاق می‌افتد.معرفی مورد: در این مطالعه بیمار40 ساله‌ای ...  بیشتر

سایر
بررسی وضعیت کنونی آموزش رشته ارتوپدی و مقایسه دانش و مهارت دانش‌آموختگان در چند مرکز مختلف تربیت ارتوپد در ایران

عادل ابراهیم پور؛ محمد رازی؛ سید محمد جواد مرتضوی؛ محمد حسین ابراهیم زاده؛ روشنک مرادی؛ فرساد بیگلری؛ سید سعید خبیری؛ محمد فکور؛ محمد علی سازگاری؛ فرشید باقری

دوره 20، شماره 3 ، شهریور 1401، صفحه 137-142

https://doi.org/10.22034/ijos.2023.378700.1051

چکیده
  مقدمه: برای بهبود سطح آموزش دستیاران ارتوپدی و بهبود خدمت‌رسانی به بیماران در سیستم آموزشی درمانی ایران، در قدم اول لازم است که اطلاعاتی در مورد وضعیت کنونی آموزش علمی، عملی و پژوهشی دستیاران به دست آید.روش‌ها: در این طرح پژوهشی در وهله اول بررسی کریکولوم آموزشی اجرایی در 14 مرکزاز 6 دانشگاه علوم پزشکی مختلف انجام شد و در وهله بعد به ...  بیشتر