آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 654
تعداد پذیرش 471
تعداد پذیرش بدون داوری 440
تعداد عدم پذیرش 40
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 37

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 62
تعداد مقالات 458
تعداد مشاهده مقاله 71950
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 26286
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 10 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 1718 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1824 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 74 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 60 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 17 روز
درصد پذیرش 72 %