آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 672
تعداد پذیرش 479
تعداد پذیرش بدون داوری 445
تعداد عدم پذیرش 43
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 40

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 63
تعداد مقالات 466
تعداد مشاهده مقاله 90564
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 37652
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 10 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 108 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 1688 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1804 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 75 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 62 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 17 روز
درصد پذیرش 71 %