آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 676
تعداد پذیرش 487
تعداد پذیرش بدون داوری 451
تعداد عدم پذیرش 46
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 42

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 64
تعداد مقالات 475
تعداد مشاهده مقاله 106428
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 47695
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 10 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 123 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 1664 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1785 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 104 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 78 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 24 روز
درصد پذیرش 72 %