نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 گروه جراحی ارتوپدی بیمارستان رسول اکرم، تهران، ایران. دانشگاه علوم پزشکی ایران.

3 مرکز تحقیقات بازسازی مشترک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 مرکز تحقیقات ارتوپدی، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 گروه مهندسی پزشکی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

6 گروه جراحی ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

7 مرکز آموزشی و پژوهشی زانو و پزشکی ورزشی، بیمارستان میلاد، تهران، ایران.

8 مرکز تحقیقات ارتوپدی، بیمارستان شهید کامیاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

10.22034/ijos.2023.378700.1051

چکیده

مقدمه: برای بهبود سطح آموزش دستیاران ارتوپدی و بهبود خدمت‌رسانی به بیماران در سیستم آموزشی درمانی ایران، در قدم اول لازم است که اطلاعاتی در مورد وضعیت کنونی آموزش علمی، عملی و پژوهشی دستیاران به دست آید.
روش‌ها: در این طرح پژوهشی در وهله اول بررسی کریکولوم آموزشی اجرایی در 14 مرکزاز 6 دانشگاه علوم پزشکی مختلف انجام شد و در وهله بعد به بررسی منابع انسانی، زیرساخت‌ها، امکانات و تجهیزات اتاق عمل، نتایج آموزشی و پژوهشی و اجرای منظم آزمون‌های عملی و عملکرد دستیاران در سال‌های رزیدنتی پرداختیم. تمامی موارد فوق در قالب پرسشنامه‌ای کامل و جامع طراحی شد. این پرسشنامه از جانب انجمن علمی ارتوپدی ایران، توسط سایت فرم‌افزار به صورت لینک برای رؤسای بخش‌های این مراکز ارسال و پاسخ‌ها بررسی شد. ارتباط امکانات و تجهیزات با میزان قبولی در امتحان بورد تخصصی ارتوپدی در این پرسشنامه سنجیده شد.
یافته‌ها: در بین مراکز بررسی شده تنها 20 درصد به طور مشخص معیارهای کوریکولوم آموزشی ایران را در تمام زمینه‌های منابع انسانی، آموزشی و پژوهشی کامل رعایت کرده بودند.
نتیجه‌گیری: مراکز آموزشی ارتوپدی ایران باید در فواصل منظم روش‌های نوین آموزشی مراکز معتبر جهانی و کوریکولوم کشوری را بررسی کنند. همچنین سیستم‌های نظارتی نیز باید به طور مستمر بر روند آموزش دستیاران تخصصی ارتوپدی نظارت کنند تا استاندارد‌سازی و یکسان‌سازی خدمات، تجهیزات و برنامه آموزشی بخش‌های داخل کشور به نحو مطلوب انجام شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Current Status of Orthopaedic Education in Iran: A Comparative Study of Knowledge and Skills of Graduates from Different Orthopaedic Training Centers Countrywide

نویسندگان [English]

 • Adel Ebrahimpour 1
 • Mohammad Razi 2
 • SM Javad Mortazavi 3
 • Mohammad Hosein Ebrahimzadeh 4
 • Roshanak Moradi 5
 • Farsad Biglari 1
 • Seyyed Saeed Khabiri 1
 • Mohammad Fakoor 6
 • Mohammad Ali Sazegari 7
 • Farshid Bagheri 8

1 Clinical Research Development Unit of Shohada-e Tajrish Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 Department of Orthopaedic Surgery, Rasoul Akram Hospital, Tehran, Iran. University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 Joint Reconstruction Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4 Orthopaedic Research Center, Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

5 Department of Biomedical Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

6 Department of Orthopaedic Surgery, Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran.

7 Knee and Sports Medicine Research and Education Center, Milad Hospital, Tehran, Iran.

8 Orthopedic Research Center, Shahid Kamyab Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Background: To improve the education of orthopaedic residents and enhance patient care in the Iran's healthcare system, it is necessary to gather information about the current status of scientific, practical, and research-based education for residents.
Methods: The research project initially focused on examining the executive curriculum in 14 centers affiliated with 6 different medical universities. Subsequently, an investigation was conducted into human resources, infrastructure, operating room facilities, educational and research outcomes, as well as the regular implementation of practical examinations to evaluate the performance of residents during their residency years. All the aforementioned aspects were covered using a comprehensive questionnaire, which was distributed via the "Formafzar.com" website as a link to the heads of departments in these centers by the Iranian Orthopaedic Association. The relationship between facilities and equipment and passing the future specialized orthopaedic board examination was also evaluated.
Results: Among the examined centers, only 20% adhered to the criteria of Iran educational curriculum in all aspects of human resources, education, and research.
Conclusion: a regular evaluation of teaching methods used by international centers and the national curriculum is necessary for orthopaedic training centers in Iran. Additionally, regulatory systems should monitor the training process of orthopaedic residents to standardize services, equipment, and educational programs in the country.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Residency
 • Education
 • Curriculum
 • Academic training
 • Orthopaedics