به اطلاع همراهان همیشگی مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران می رساند که این مجله در راستای افزایش رویت پذیری و قابلیت سرچ بهتر مقالات و دستیابی به استانداردهای بین المللی اقدام به اختصاص شناسه دیجیتال به مقالات چاپ شده در این نشریه کرده است.

لازم به ذکر است این شناسه، یک کد منحصر به فرد بین المللی می باشد که به هرگونه محتوای دیجیتال موجود در فضای اینترنت اختصاص از جمله مقاله، کتاب و ... اختصاص پیدا میکند.