فراخوان مقاله
مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران بدینوسیله آمادگی خود جهت دریافت مقاله های ارزشمند متخصصان، پزشکان و جراحان حوزه ارتوپدی و جراحی ارتوپدی برای چاپ در شماره تابستان و پاییز را اعلام می کند.

مطالعه بیشتر

اختصاص شناسه دیجیتال DOI
به اطلاع همراهان همیشگی مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران می رساند که این مجله در راستای افزایش رویت پذیری و قابلیت سرچ بهتر مقالات و دستیابی به استانداردهای بین المللی اقدام به اختصاص شناسه دیجیتال به مقالات چاپ شده در این نشریه کرده است. لازم به ذکر است این شناسه، یک کد منحصر به فرد بین المللی می باشد که به هرگونه محتوای دیجیتال موجود در فضای اینترنت اختصاص از جمله مقاله، کتاب و ... اختصاص پیدا میکند.

مطالعه بیشتر

سامانه جدید مدیریت نشریات
قابل توجه مخاطبان، نویسندگان و داوران محترم مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران؛ به منظور ارتقا خدمات، ثبت دقیقتر مقلات ارسالی به مجله، ثبت کامل و دقیق سابقه مقاله و انجام کلیه فرایندهای مربوط به دریافت، ارسال به داوری و ثبت نظرات داوران، نشریه علمی جراحی استخوان و مفاصل ایران اقدام به استفاده از سامانه جدید نشریات نموده است.

مطالعه بیشتر