نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10.22034/ijos.2023.344174.1024

چکیده

مقدمه: شکستگی دیستال رادیوس (زند زبرین) بسیار شایع است. این شکستگی می‌تواند در همة گروه‌های سنی رخ دهد. روش‌های مختلفی برای درمان این نوع شکستگی‌ها وجود دارد. بررسی نتایج درمان شکستگی دیستال رادیوس با کاربرد فیکساتور خارجی به همراه پین‌گذاری زیرپوستی (bridging external fixator + (percutaneous pinning هدف ما در این مطالعه است.
مواد و روش‌ها: این مطالعة مقطعی بین سال‌های 1397 تا 1400، در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان کاشانی در شهر اصفهان، بر روی 72 بیمار انجام شد. شکستگی بیماران از نوع فرناندز 3، 4 و 5 بود و تحت درمان فیکساتور خارجی و پین‌گذاری برای شکستگی دیستال رادیوس قرار گرفته بودند. بیماران در فواصل 3 و 6 ماه پس از عمل، تحت معاینه مجدد قرار گرفتند.
یافته‌ها: 72 بیمار در این مطالعه بررسی شدند. میانگین سنی 2/44 سال بود. 55 درصد از بیماران مرد و بقیه زن بودند. شایع‌ترین علت ایجاد شکستگی، تصادفات وسایل نقلیه بود. 4 مورد بدجوش‌خوردگی (malunion)، 4 مورد آسیب عصب رادیال سطحی، 2 مورد شل‌شدگی فیکساتور خارجی و 6 مورد عفونت سطحی در نتایج مطالعه یافت شد.
نتیجه‌گیری: کاربرد فیکساتور خارجی یک روش درمانی مناسب برای درمان شکستگی‌های دیستال رادیوس، همراه با عوارض کم و سطح رضایت بالای بیمار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Bridging External Fixator with Percutaneous Pinning in Comminuted Distal Radius Fractures

نویسندگان [English]

  • Mehdi Teimouri 1
  • Mohammad Dehghani 2
  • Fatemeh Mazarei 1

1 Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran.

2 Isfahan university of medical science

چکیده [English]

Background: Distal radius fractures are among the most common fractures. They can happen at any age group, and there are several treatment options and several classification systems for these fractures. One of these classifications is that of Fernandez. In this study, we evaluated the results of treatment of distal radius fractures by bridging external fixator and percutaneous pinning.
Methods: In a cross-sectional study, 72 patients with Fernandez type 3, 4 and 5 that underwent external fixation and percutaneous pinning for comminuted distal radius fractures were followed and assessed after 3 and 6 months.
Results: The 72 patients had mean age of 44.2 years. 55% were male. The most common cause of fractures was vehicle accidents. 4 cases of malunion, 4 radial nerve injuries, 2 fixator loosening and 6 cases of infection were encountered.
Conclusion: External fixator supplemented by percutaneous pinning is an efficient technique for treatment of unstable distal radius fractures. It has low rate of complication and high rate of patient's satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distal radius fractures
  • External fixator
  • Postoperative complications
  • Fracture fixation