مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، فصلنامه رسمی انجمن جراحان ارتوپدی ایران است که به انتشار مقالات پژوهشی اصیل، مروری، گزارش کوتاه، مورد‌نگاری و نامه به سردبیر در زمینه ارتوپدی می‌پردازد و نتایج پژوهش های متخصصان جراحی ارتوپدی را منتشر می‌نماید. هدف از انتشار این مجله آشنایی محققان و پزشکان با دستاوردهای حاصل از تحقیقات در زمینه جراحی ارتوپدی می‌باشد.

  مقالات دریافت شده پس از غربالگری اولیه در دفتر مجله مورد داوری دوسو کور قرار گرفته و پس از بررسی مجدد در هیئت تحریریه در صورت قبولی به چاپ خواهند رسید. مقالات پذیرفته شده بر اساس کیفیت علمی و تطابق با اهداف مجله گزینش خواهند شد و صبغه نویسندگان و دانشگاه محل انجام تاثیری در روند داوری و پذیرش مقالات نخواهد داشت.

  این مجله در نمایه های بین المللی همچون Index Copernicus, Electronic Journal Library, Google Scholar, Open J-Gate, Gale databases, EMR Medex, Indexing biomedical journals published in Islamic Countries نمایه شده است.

مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران دارای امتیـاز علمی ـ پژوهشی از کمیسیون نشریات علـوم پزشکی کشور، وابسته به معاونت پژوهشی وزارت بهـداشت، درمان و آمـوزش پزشکی  به شماره شاپا: چاپی 2967-1735  ،  الکترونیکی 2975-1735 می‌باشد و آماده پذیرش مقالات به هر دو زبان فارسی و انگلیسی می باشد.

 

عنوان کامل نشریه

مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران

زبان نشریه

چکیده و اصل مقاله به هر دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر میشوند

عنوان اختصاری نشریه

IJOS

تاریخ تأسیس

 1372

شاپا

شاپای الکترونیکی:2975-1735

شاپای چاپی:2967-1735

آدرس سایت

ijos.ir

ایمیل

iosjournal@yahoo.com

دوره انتشار

فصلنامه

نوع انتشار

دسترسی باز

وضعیت انتشار

فعال

نرخ پذیرش

%73

صاحب امتیاز

انجمن جراحان ارتوپدی ایران

ناشر

انجمن جراحان ارتوپدی ایران

مدیر مسئول

 دکتر بهادر اعلمی هرندی

سردبیر

دکتر غلامحسین شاهچراغی

شیوه داوری

Double Blind Peer Review

قالب تمام متن مقالات

PDF و XML

شناسه دیجیتالی مقالات

DOI

مجوز انتشار و حق مؤلف

Creative Commons license CC-BY

نرم افزار بررسی سرقت علمی

  • Screened by iThenticate
  • سامانه مشابهت یاب همیاب

سیاست دسترسی باز

مقالات ارسال شده به مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران پس از طی مراحل پذیرش از طریق سایت مجله در دسترس عموم قرار میگیرند. استفاده غیرتجاری از متون سایت به شرط ارجاع کامل و درست به نویسنده و مجله در هر رسانه ای مجاز می باشد.

دسترسی باز مزایایی همچون رویت پذیری و افزایش میزان ارجاعات، حفظ کپی رایت آثار نویسندگان را برای نویسندگان به همراه دارد. همچنین عدم وجود محدودیت مکانی و زمانی باعث میشود همه کاربران در سراسر دنیا به این آثار دسترسی داشته باشند

زمانبندی انتشار

مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران چهار شماره در سال دارد

اصول اخلاقی نشریه

نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی مینماید.

زمینه های ارزشی نشریه

- علمی

- صداقت

- کیفیت

- اصالت

- شفافیت

- نوآوری

- اشاعه دانش