کارآیی زانو به‌دنبال تثبیت دقیق و بدون عارضه شکستگی پلاتوی تی‌بیا (بررسی کوتاه‌ مدت)

سید عبدالحسین مهدی ‌نسب؛ ناصر صرافان؛ امید جنگجو

دوره 8، شماره 3 ، مرداد 1389، صفحه 101-106

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121115

چکیده
  پیش‌زمینه: شکستگی‌های پلاتوی تی‌بیا از شکستگی‌های داخل مفصلی زانو است که می‌تواند به ناتوانی بیمار منجر شود. هدف از این مطالعه بررسی عملکرد مفصل زانو در بیمارانی بود که تحت درمان جااندازی باز و ثابت کردن با پلاک قرار گرفته و بدون عارضه جوش‌خوردگی پیدا کرده‌ بودند.مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی آینده‌نگر، ۷۰ بیمار (۴۶ مرد ...  بیشتر

استئوتومی والگوس همراه با دبریدمان محل جوش‌نخورده برای درمان عدم‌جوش‌خوردگی شکستگی گردن فمور

بابک سیاوشی؛ عباس عبدلی تفتی؛ محمدرضا گلبخش؛ میرمصطفی سادات؛ محمد جواد زهتاب؛ داریوش گوران سوادکوهی

دوره 8، شماره 3 ، مرداد 1389، صفحه 107-111

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121116

چکیده
  پیش‌زمینه: جوش نخوردن شکستگی گردن فمور در افراد جوان و میانسال یکی از معضلات است و می‌تواند بسیار ناتوان کننده باشد. در صورت زنده بودن سر فمور، مناسب‌ترین درمان، استئوتومی واگوس است که بدون تازه کردن محل شکستگی، فقط زاویه گردن فمور را زیادتر می‌کند تا نیروی لغزاننده به نیروی فشارنده تغییر یابد. در این مطالعه پس از تازه کردن محل جوش‌نخورده ...  بیشتر

‌اختلاف طول ‌اندام ‌تحتانی در شکستگی تنه فمور در کودکان

محمد فکور؛ شهنام موسوی

دوره 8، شماره 3 ، مرداد 1389، صفحه 112-117

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121117

چکیده
  پیش‌زمینه: درمان‌های شکستگی تنه استخوان فمور کودکان برحسب سن و شرایط بیمار متفاوت است و شامل روش‌های گچ‌گیری، کشش و سپس گچ‌گیری، تثبیت خارجی، پیچ و پلاک و میله داخل کانالی می‌باشد. اختلاف طول اندام تحتانی شایع‌ترین عارضه بعد از شکستگی شفت فمور کودکان است. علل افزایش تحریک رشد در شکستگی شفت فمور کودکان از زمان‌های قبل شناخته شده ...  بیشتر

درمان فوری ضایعات عصبی و تاندونی دست

علیرضا x علیرضا هوتکانی؛ حسن کریمی؛ علی مرادی؛ احسان واحدی؛ ابوالفضل کاظمی

دوره 8، شماره 3 ، مرداد 1389، صفحه 118-124

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121118

چکیده
  پیش‌زمینه: ضایعات تروماتیک دست از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که منجربه کارافتادگی می‌گردد. باتوجه به درصد بالای گروه‌های سنی فعال اجتماعی و کاری که دچار چنین ناتوانی‌هایی می‌شوند، بررسی نتایج درمانی آسیب‌های عصبی و تاندونی دست، جهت دست‌یابی به رویکرد مناسب درمانی در بخش اورژانس ارتوپدی مورد نظر قرار گرفت.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه ...  بیشتر

مقایسه نتایج سه روش مختلف انتقال تاندون در فلج عصب رادیال

مسعود یاوری؛ علی کربلایی خانی؛ عالیا آیت‌اللهی موسوی؛ علیرضا سعید

دوره 8، شماره 3 ، مرداد 1389، صفحه 125-131

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121119

چکیده
  پیش‌زمینه: انتقال تاندون برای فلج عصب رادیال غالباً یک درمان بسیار موفق است. هدف مطالعه حاضر، مقایسه نتایج سه روش مختلف انتقال تاندون در فلج عصب رادیال بود.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر، ۴۱ بیمار با فلج غیرقابل برگشت عصب رادیال که طی پنج سال (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹) تحت جراحی انتقال تاندون قرار گرفته بودند، بررسی شدند. در ۱۸بیمار انتقال ...  بیشتر

ثابت کردن شکستگی تنه استخوان بازو به روش کمتر تهاجمی

علی اکبر اسماعیلی جاه؛ محمد علی اخوت پور؛ کیقباد عاشوری؛ رضا زندی؛ علیرضا امانی؛ فرشاد صفدری

دوره 8، شماره 3 ، مرداد 1389، صفحه 132-138

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121120

چکیده
  ۴پیش‌زمینه: روش‌های مختلفی برای درمان شکستگی تنه استخوان بازو وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی نتایج تثبیت این شکستگی‌ها به روش کمتر تهاجمی بود.مواد و روش‌ها: در این مطالعه آینده‌نگر، ۱۰ بیمار (۷ مرد، ۳ زن) دچار شکستگی تروماتیک تنه استخوان بازو بررسی شدند. میانگین سنی بیماران ۹/۸±۳۱/۷سال (۵۱-۱۶ سال) بود. براساس طبقه‌بندی OTA، یک ...  بیشتر

درمان دیرهنگام دررفتگی مادرزادی دو طرفه مفصل زانو (گزارش یک مورد)

سیدمرتضی کاظمی؛ محمدرضا عباسیان؛ حمید رضا سید حسین زاده؛ مهدی رحیمی

دوره 8، شماره 3 ، مرداد 1389، صفحه 139-143

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121121

چکیده
  دررفتگی مادرزادی زانو در طیفی از باز شدن بیش از حد مفصل زانو تا دررفتگی جلویی تی‌بیا روی فمور بروز می‌کند. درمان این اختلال معمولاً از سنین کودکی آغاز می‌شود. در این گزارش، دختر ۱۶ ساله با دررفتگی مادرزادی زانو درمان نشده ارائه می‌شود. پس از درمان جراحی در این سن، وی قادر است  بایستد و راه برود.  بیشتر