نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121120

چکیده

۴پیش‌زمینه: روش‌های مختلفی برای درمان شکستگی تنه استخوان بازو وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی نتایج تثبیت این شکستگی‌ها به روش کمتر تهاجمی بود.مواد و روش‌ها: در این مطالعه آینده‌نگر، ۱۰ بیمار (۷ مرد، ۳ زن) دچار شکستگی تروماتیک تنه استخوان بازو بررسی شدند. میانگین سنی بیماران ۹/۸±۳۱/۷سال (۵۱-۱۶ سال) بود. براساس طبقه‌بندی OTA، یک بیمار دچار شکستگی A1، دو بیمار A2، سه بیمار A3، سه بیمار B2 و یک بیمار C2 بودند. میانگین فاصله شکستگی از آرنج ۳/۱۱±۷/۷ سانتی‌متر (۱۳-۴/۵ سانتی‌متر) بود. دو بیمار دچار له‌شدگی عصب رادیال بودند. بیماران با استفاده از روش کمتر تهاجمی درمان شدند. کارآیی شانه و آرنج با دو معیار نمره‌دهی شانه دانشگاه کالیفرنیا- لوس‌آنجلس (UCLA) و آرنج مایو (MEPS) ارزیابی شد. میانگین زمان پیگیری ۹ ماه بود.یافته‌ها: میانگین زاویه دو قطعه بعد از جوش‌خوردن ۳/۲±۷/۷ درجه بود. در تمامی بیماران میزان چرخش طبیعی بود و کوتاهی قد دیده نشد. یک  بیمار دچار تاخیر جوش‌خوردگی شد و در نتیجه به پیوند استخوان نیاز پیدا کرد. میانگین نمرات کارآیی شانه و آرنج به ترتیب ۱/۲±۳۴/۲و ۶/۳±۹۷ بود.  در هیچ یک از بیماران آسیب عصب رادیال دیده نشد و دو بیمار دچار له‌شدگی عصب رادیال نیز پس از 4 و ۴/۵ ماه بهبود یافتند.نتیجه‌گیری: روش کمتر تهاجمی باعث آسیب اندک بافت نرم می‌شود. این روش با میزان جوش‌خوردگی بالا و عوارض کمتری همراه است و می‌توان از آن در درمان شکستگی‌های تنه استخوان بازو استفاده کرد.

عنوان مقاله [English]

Minimally Invasive Plate Osteosynthesis in Treatment of Humeral Shaft Fracture

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Esmailijah, MD
  • Mohammad Ali Okhovatpour, MD
  • Keyghobad Ashoori, MD
  • Reza Zandi, MD
  • Alireza Amani, MD
  • Farshad Safdari, MSc

چکیده [English]

Background: There are several techniques for treatment of humeral shaft fractures. The purpose of this study was to evaluate the outcomes of fixation of humeral shaft fracture with minimally invasive plate osteosynthesis.Methods: Ten patients (7 males, 3 females) with traumatic humeral shaft fracture were included in this prospective study. The meas age of patients was 31.7±9.8 (16-51) years. According to OTA classiciation, there were one case of A1, two cases of A2, three cases of A3, three cases of B2, and one case of C2 type. The mean distance measured from the fracture site to elbow joint was 7.7±3.11 (4.5-13) cm. Two patients had radial nerve contusion. All fractures were treated in a minimally invasive way. The function of elbow and shoulder were assessed by MEPS and UCLA scores. The mean time of follow-up was 9 months.Results: The mean maximal final angulation was 7.7±3.2°. The final rotational alignment was within normal limits, with no shortening in all cases. One patient needed second surgery and bone grafting because of delayed :::union:::. The mean UCLA score was 34.2±1.2 and the mean MCPS score was 97±6.3. There was no postoperative radial nerve injury. The 2 cases of radial nerve contusion recovered 4 and 4.5 months postoperatively. Conclusion: MIPO is a safe method in the treatment of humeral shaft fracture with a minimum lesion to soft tissue with a high :::union::: rate. It is suggested that minimally invasive plate osteosynthesis be considered in the treatment of humeral shaft fractures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humeral fractures
  • Fracture Fixation, Internal
  • Surgical Procedures, Minimally Invasive