بررسی اثر موزاییک‌پلاستی آرتروسکوپیک بر عملکرد بالینی بیماران دچار آسیب‌های غضروفی پیشرفته زانو

سهراب کیهانی؛ سیدرضا شریف‌زاده؛ محمدرضا عباسیان؛ تورج شفقی؛ سهیل مهدی‌پور؛ فرشاد صفدری

دوره 8، شماره 4 ، آبان 1389، صفحه 144-150

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121108

چکیده
  پیش‌زمینه: هدف از این مطالعه بررسی نتایج بالینی موزاییک‌پلاستی آرتروسکوپیک در بیماران دچار آسیب‌های غضروفی پیشرفته زانو و نیز بررسی عوامل موثر بر نتایج درمان بود.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی به‌روش قبل و بعد از مداخله درمانی، ۵۶ بیمار مبتلا به آسیب غضروفی درجه ۴ (طبقه‌بندیOuter-bridge) طی ۴ سال (۱۳۸۸-۱۳۸۵) در یک مرکز درمانی ...  بیشتر

بررسی وضعیت تونل‎های تی‌بیا و فمور بعد از بازسازی آرتروسکوپیک رباط متقاطع جلویی زانو

علی اکبر اسماعیلی جاه؛ سید محمد جزایری؛ سید مهدی حسینی خامنه؛ فیروز مددی؛ سهراب کیهانی؛ کیقباد عاشوری؛ پوران حکیمی؛ رضا زندی؛ مهدی رحیمی؛ فرشاد صفدری

دوره 8، شماره 4 ، آبان 1389، صفحه 151-159

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121109

چکیده
  پیش‌زمینه: یکی از نگرانی‌ها در بازسازی رباط متقاطع جلویی، قرارگیری نادرست تونل‌های تی‌بیا و فمور نسبت به وضعیت طبیعی است که می‌تواند بر نتیجه نهایی تاثیر بگذارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان صحت محل تونل‌های تی‌بیا و فمور در بازسازی آرتروسکوپیک رباط متقاطع جلویی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، تصاویر سی‌تی‌اسکن محل ...  بیشتر

تثبیت فمور در بازسازی رباط متقاطع جلویی زانو (مقایسه تأثیر سه روش مختلف تثبیت)

فیروز مددی؛ حعفر توکلیان؛ آرش ملکی؛ مهدی رحیمی؛ رضا زندی؛ محمدرضا بیگدلی

دوره 8، شماره 4 ، آبان 1389، صفحه 160-165

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121110

چکیده
  پیش‌زمینه: رباط متقاطع جلویی، ساختمان اولیه‌ای است که جا‌به‌جایی جلویی تی‌بیا را کنترل می‌کند. بازسازی این رباط می‌تواند عمکرد طبیعی زانو را بازگرداند. هدف از این مطالعه مقایسه سه روش تثبیت فمور در بازسازی رباط متقاطع جلویی زانو می‌باشد.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی، ۱۲۰ بیمار به‌صورت تصادفی در 3 گروه ۴۰ نفره ...  بیشتر

شکستگی گردن فمور با جابه‌جایی در افراد مسن: مقایسه تعویض اولیه مفصل هیپ با جااندازی و ثابت کردن

مهدی مطیفی فرد؛ مهدی تیموری

دوره 8، شماره 4 ، آبان 1389، صفحه 166-171

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121111

چکیده
  ۳/۳۸پیش‌زمینه: درمان شکستگی جابه‌جا شده گردن فمور در سنین بالا معضل عمده است و نکات مبهمی وجود دارد. هدف این مطالعه مقایسه روش تعویض اولیه مفصل ران با تثبیت داخلی در درمان این شکستگی‌ها می‌باشد.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه «کارآزمایی بالینی»، ۸۰ بیمار سنین ۶۰ تا ۷۰ سال که طی ۱۵ ماه به بیمارستان‌های آموزشی‌ـ‌ درمانی شهر اصفهان مراجعه ...  بیشتر

تاثیر آلبومین سرم و کم‌خونی در بروز عفونت محل جراحی در شکستگی‌های باز ساق

محمد تقی پیوندی؛ زهرا مصطفویان؛ محسن نعمتی؛ مرتضی بلمه

دوره 8، شماره 4 ، آبان 1389، صفحه 172-178

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121112

چکیده
  پیش‌زمینه: عفونت محل جراحی جدی‌ترین عارضه در بیماران جراحی شده و دومین علت شایع عفونت‌های بیمارستانی در بیماران بستری می‌باشد. وضعیت تغذیه بیمار یکی از عوامل خطر عفونت محل جراحی می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین سطح آلبومین خون و کم‌خونی (آنمی) قبل از عمل با ایجاد عفونت محل جراحی در بیماران با شکستگی باز ساق می‌باشد.مواد ...  بیشتر

بررسی پارامترهای مربوط به فشار کف‌پایی به‌دنبال استفاده از بریس در بیماران دچار استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو (یک مطالعه بیومکانیکی)

فرشاد صفدری؛ غلامرضا امینیان؛ محمود بهرامی‌زاده؛ سید ابراهیم موسوی؛ سیدمرتضی کاظمی؛ ناصر ولایی؛ فرهود ارشادی؛ محمد صادق زاده

دوره 8، شماره 4 ، آبان 1389، صفحه 179-186

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121113

چکیده
  ۰/۰۵پیش‌زمینه: یکی از درمان‌های نگهدارنده در استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو،  بریس اعمال کننده نیروی والگوس است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی کارایی ارتزهای رایج زانو با استفاده از بررسی برخی پارامترهای راه رفتن بیماران بود.مواد و روش‌ها: در این مطالعه که به صورت قبل و بعد انجام شد، مقدار مولفه داخلی- خارجی نیروی واکنش زمین و مقدار ...  بیشتر

استئومیلیت گزانتوگرانولوماتوز فمور (گزارش یک مورد)

محمد مهدی‌نژاد کاشانی؛ بهیه ظریف ذاکریان؛ خسرو شایان؛ فاطمه ریاسی

دوره 8، شماره 4 ، آبان 1389، صفحه 187-190

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121114

چکیده
  استئومیلیت گزانتوگرانولوماتوز یکی از بیماری‌های نادر استخوانی است که تظاهر اولیه آن مشابه تومورهای استخوانی می‌باشد. طبق بررسی ما، تنها  ۳ مورد از این بیماری در جهان گزارش شده است. در این گزارش، بیمار ۲۲ ساله‌ای با درد ران راست، تب و کاهش وزن قابل توجه به همراه نمای پرتونگاری سارکوم یووینگ و با تشخیص استئومیلیت گزانتوگرانولوماتوز ...  بیشتر