نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور

10.22034/ijos.2020.121117

چکیده

پیش‌زمینه: درمان‌های شکستگی تنه استخوان فمور کودکان برحسب سن و شرایط بیمار متفاوت است و شامل روش‌های گچ‌گیری، کشش و سپس گچ‌گیری، تثبیت خارجی، پیچ و پلاک و میله داخل کانالی می‌باشد. اختلاف طول اندام تحتانی شایع‌ترین عارضه بعد از شکستگی شفت فمور کودکان است. علل افزایش تحریک رشد در شکستگی شفت فمور کودکان از زمان‌های قبل شناخته شده ولی عامل دقیق آن همچنان ناشناخته است. در این مطالعه اختلاف طول در بچه‌های زیر سن ۱۲ سال که با روش جااندازی بسته و گچ‌گیری اسپایکا و یا روش جااندازی باز و پلاک‌گذاری درمان شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی، ۲۳۳ کودک زیر ۱۲ سال که در سال‌های ۸۲ تا ۸۶ با تشخیص شکستگی تنۀ فمور در دو بیمارستان شهرستان اهواز درمان شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران براساس نوع درمان گچ‌گیری یا پلاک‌گذاری در دو گروه جراحی (۱۲۵ بیمار) یا غیرجراحی (۱۰۸ بیمار) قرار گرفتند. با یک پیگیری ۴۹ ماهه (۸۲-۲۲ماه)،‌ بررسی بالینی و پرتونگاری (با کمک اسکانوگرام) در مورد اختلاف طول اندام انجام، و عوامل موثر در ایجاد اختلاف طول بررسی شدند.یافته‌ها: میانگین تغییرات طول اندام‌های تحتانی در روش پلاک‌گذاری ۶/۶ میلی‌متر و در روش گچ‌گیری ۱/۹۳ میلی‌متر بود. بین سمت درگیر و جنسیت با اختلاف طول بعد از درمان تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.نتیجه‌گیری: در کودکانی که تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند، احتمال ایجاد اختلاف طول‌ اندام بیشتر است؛ لیکن میزان‌ اختلاف‌ طول کم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Leg Length Discrepany in Femoral Shaft Fractures in Children

نویسندگان [English]

  • Mohammad Fakoor, MD
  • Shahnam Moosavi, MD

چکیده [English]

Background: Treatment of femoral shaft fracture in children depends on age and condition of patient, and may consist of spica casting, traction followed by casting, external fixator, plate fixation and intramedullary nailing. Leg length discrepancy is a common complication after this fracture. Growth stimulation following this fracture has been known for years but precise cause remains unknown. This is a report on leg length discrepancy obsereved in a group of younger children who had been treated with casing, and an older group who received plate fixation for their femoral shaft fractures.Methods: In a cross sectional study, 233 children under 12 years with femoral shaft fracture who had been treated between years 1993 and 1997 in two hospitals in Ahvaz-Iran, were studied. Patients were studied in two groups of surgery or plate fixation (125 patients) and non-surgery or casting (108 patients). With a mean follow of 49 months (22-82 months) clinical and radiographic evaluation of leg lengths was performed, and possible factors responsible for discrepancy were assessed.Results: The mean leg length discrepancy in plate fixation was 6.6 mm, and with casting was 1.93 mm. Gender or side of fracture had no significant relationship with post treatment leg length discrepancyConclusion: Leg length discrepancy is more likely to be observed in childrens' femoral fractures treated with plate fixation. The discrepancy, however, is not a significant amount.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child
  • Femoral fractures
  • Fracture Fixation, Internal
  • Casts, surgical