نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121108

چکیده

پیش‌زمینه: هدف از این مطالعه بررسی نتایج بالینی موزاییک‌پلاستی آرتروسکوپیک در بیماران دچار آسیب‌های غضروفی پیشرفته زانو و نیز بررسی عوامل موثر بر نتایج درمان بود.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی به‌روش قبل و بعد از مداخله درمانی، ۵۶ بیمار مبتلا به آسیب غضروفی درجه ۴ (طبقه‌بندیOuter-bridge) طی ۴ سال (۱۳۸۸-۱۳۸۵) در یک مرکز درمانی در شهر تهران تحت عمل جراحی موزاییک‌پلاستی آرتروسکوپیک قرار گرفتند. میانگین زمان پیگیری ۴±۲۱ ماه (۳۲-۱۶ ماه) بود. برای ارزیابی، از معیارهای نمره‌گذاری‌ «لی‌شُلم» و «کمیته بین‌المللی مستندسازی زانو» (IKDC) استفاده شد. همچنین تأثیر متغیرهای سن، کندیل مبتلا، تعداد پلاگ‌ها، وجود آسیب‌های همراه، میزان فعالیت قبل از عمل، مدت‌زمان تورنیکه و عوارض جراحی بررسی شدند. به منظور مشاهده مستقیم محل ترمیم، در ۳ بیمار آرتروسکوپی مجدد انجام شد.یافته‌ها: براساس معیار IKDC، معادل ۷۸/۶% نتایج عالی و ۲۱/۴% نتایج خوب به‌دست آمد. نمره «لی‌شُلم» قبل از عمل (۱۷/۶±۶۷/۱) و بعد ازعمل ۶/۵±۹۳/۲ بود (۰/۰۰۰۴=p < /em>). نتایج درمان در بیماران با آسیب‌های مفصلی همراه، آسیب‌های کندیل خارجی، ورزشکاران حرفه‌ای و بیماران جوان‌تر؛ و همچنین در موارد با تعداد پلاگ کمتر و در آسیب‌های ورزشی بهتر بود (۰/۰۵>p < /em>) در ۲ بیمار عارضه زودرس بعد از عمل مشاهده شد که با درمان مناسب بهبود یافت.نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهند موزاییک‌پلاستی آرتروسکوپیک روش مناسب برای آسیب‌های غضروفی پیشرفته زانو می‌باشد، به ویژه اگر در بیماران جوان‌تر و همراه با درمان سایر مشکلات زانو انجام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Clinical Assessment of Arthroscopic Osteochondral Autograft Transfer (Mosaicplasty) for Cartilage Defects of the Knee

نویسندگان [English]

  • Sohrab Keyhani, MD
  • Seyyed Reza Sharifzadeh, MD
  • Mohammad Reza Abbasian, MD
  • Touraj Shafaghi, MD
  • Soheil Mehdipour, MD
  • Farshad Safdari, MSc

چکیده [English]

Background: The purpose of this study was to evaluate the functional outcome of arthroscopic treatment of chondral and osteochondral lesions of the knee with arthroscopic osteochondral autograft transfer (Mosaicplasty), and to evaluate the factors affecting the treatment outcome.Methods: In a before and after clinical trial, 56 patients with grade 4 full thickness chondral lesion (outer bridge classification) were treated by the arthroscopic mosaicplasty technique over a 4-year period at an hospital in Tehran, Iran. The mean time of follow-up was 21±4 months (16-32 months). The patients were assessed by International Knee Documentation Committee (IKDC) and Lyshom knee scoring scale (LKSS). The impact of age, site of chondral lesion (medial or lateral femoral condyle), extent of the lesion (number of plugs) and associated lesions, preoperative active levels, tourniquet time and surgery complications were studied. In 3 cases, second-look arthroscopy was performed.Results: The result of 78.6% was excellent and 21.4 good, based on IKDC. Preoperative Lysholm score was 67.1±17.6 and postoperative score increased to 93.2±6.5 (p < /em>=.0004). Clinical outcomes were better significantly in patients with associated articular lesions, lateral condyles lesions, professional athletes and younger patients, also in cases with lower plug numbers and sport injuries (p < /em>

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transplantation
  • Cartilage
  • knee