اثرات کاربرد همزمان لخته‌خون و داکسی‌سایکلین در التیام استخوان، روی مدل حیوانی خرگوش

امین بیغم صادق؛ سعید لطفی؛ احمد عریان؛ ایمان حفار

دوره 20، شماره 1 ، اسفند 1400، ، صفحه 15-22

https://doi.org/10.22034/ijos.2022.330332.1019

چکیده
  پیش‌زمینه: تسهیل پروسة التیام استخوان با هدف افزایش سرعت ترمیم و کاهش مشکلات دورة ریکاوری امری ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات لخته‌خون و داکسی‌ساکلین بر التیام استخوان بود.مواد و روش کار: در این مطالعه ۲۰ سر خرگوش نر نیوزلندی بالغ، به صورت تصادفی به ۴ گروه مساوی تقسیم شدند. سپس نقیصه استخوانی به طول یک سانتی‌متر در استخوان ...  بیشتر

اثر عصارة هیدرو الکلی ترانکولا کوبِن‌سیس بر ترمیم شکستگی استخوان رادیوس در خرگوش

سیاوش شریفی؛ امین بیغم صادق؛ احمد عریان؛ یاسمین علوی

دوره 18، شماره 4 ، آذر 1399، ، صفحه 134-144

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121423

چکیده
  چکیدهپیش‌زمینه: امروزه در ارتوپدی دامپزشکی و انسانی برای تحریک التیام شکستگی‌ها و سرعت بخشیدن به ترمیم نقیصه‌های استخوانی از پیوند استخوانی استفاده می‌شود. پیوندهای استخوان خودی هنوز هم به عنوان یک معیار طلایی در مقایسه با سایر عوامل تحریک‌کنندة استخوان‌سازی مطرح هستند. پیوند استخوان پیوندی خودی (Autograft) علاوه بر مواد تحریک‌کنندة ...  بیشتر

اثرات ژل رویال بر روند ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش: بررسی رادیولوژیکی و هیستوپاتولوژیکی

مرضیه ابراهیمی؛ امین بیغم صادق؛ ایرج کریمی؛ فرزانه حسینی

دوره 17، شماره 3 ، شهریور 1398، ، صفحه 103-109

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121396

چکیده
  چکیدهامروزه در ارتوپدی به‌منظور تحریک التیام شستگی‌ها و ترمیم نواقص استخوانی از پیوندهای استخوانی استفاده می‌شود. در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که پیوند خودی استخوانی دارد، تمایل به استفاده از پیوندهای غیرخودی بیشتر شده است. این پیوندها ازنظر مقدار برداشت محدودیت نداشته و حاوی سلول‌ها و مواد پروتئینی محرک التیام استخوان هستند. ...  بیشتر

ارزیابی اثرات ترانکرون و هیدروکسی آپاتیت بر روند ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش: بررسی رادیولوژیکی و هیستوپاتولوژیکی

امین بیغم صادق؛ ایرج کریمی؛ فرزانه حسینی؛ حمید مرادی مرادی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 54-62

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121335

چکیده
  پیش زمینه: امروزه در ارتوپدی دامپزشکی و انسانی برای تحریک التیام شکستگی ها، سرعت بخشیدن به اتصال مفصلی و ترمیم نقیصه های استخوانی از پیوند استخوانی استفاده می شود.  به این منظور محققین مدام در حال تحقیق در انتخاب بهترین جایگزین ترمیم استخوان هستند.هدف از این مطالعه بررسی اثرات ترانکرون و هیدروکسی آپاتیت بر روند ترمیم استخوان در ...  بیشتر

مقایسه ژل پلاسمای غنی از پلاکت اتولوگ و زنولوگ در ترمیم تجربی قطع تاندون در مدل حیوانی خرگوش

ایرج کریمی؛ امین بیغم صادق؛ احمد عریان؛ زهره رحمانی

دوره 13، شماره 3 ، مرداد 1394، ، صفحه 106-113

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121298

چکیده
  مقدمه: پارگی تاندون از آسیب‌های متداول می‌باشد. علی‌رغم درمان جراحی تاندون آسیب دیده، نتایج حاصل مطلوب نبوده و در بهترین حالت، تاندون ترمیم یافته، تقریبا نیمی از خواص مکانیکی را بعد از مدتی به‌دست می‌آورد. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر ژل پلاکتی زنولوگوس بر روند ترمیم و مقایسه آن با ژل پلاکتی اتولوگوس در مدل حیوانی خرگوش بود. مواد ...  بیشتر

ارزیابی خواص التیامی استفاده همزمان هیدروکسی آپاتیت و صفحه رشد دمینراله شده گوساله‌ جنینی در نقیصه استخوانی خرگوش (یک مطالعه حیوانی)

امین بیغم صادق؛ ایرج کریمی؛ محمد شادخواست؛ محمد حسین مهدوی

دوره 11، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 144-151

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121104

چکیده
  پیش‌زمینه: هیدروکسی آپاتیت سنتزی، بتاتری کلسیم فسفات و سایر ترکیبات فعال زیستی ساختاری شبیه استخوان دارند و به همین دلیل در ارتوپدی کاربرد دارند. استفاده از جایگزین‎های بی‎خطر پیوند استخوانی، رو به افزایش ‎است و در این مطالعه استفاده همزمان هیدروکسی آپاتیت به همراه پودر صفحه رشد جنین گاو و روند التیام استخوان بررسی گردید.مواد ...  بیشتر

پیشگیری از فیبروز داخل مفصلی با آنتی‌بادی علیه فاکتور رشد اندوتلیال عروق (استفاده جدید از داروی بواسی زوماب در خرگوش)

محمد جعفر امامی؛ فریدون مجتهد جابری؛ نگار آذرپیرا؛ امیررضا وثوقی؛ نادر تنیده

دوره 11، شماره 3 ، شهریور 1392، ، صفحه 110-116

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121099

چکیده
  پیش‎زمینه: پیشگیری از فیبروز داخل مفصلی از طریق داروها و روش‌های جراحی مختلف، مقوله مهمی در ارتوپدی مدرن می‌باشد. این مطالعه جهت تعیین اثر داروی بواسی زوماب بر فیبروز داخل مفصلی در خرگوش‌ها انجام شد.مواد و روش‎ها: فیبروز داخل مفصلی با برداشتن استخوان کورتیکال در سمت داخل کوندیل فمور سمت راست ۳۰ خرگوش سفید زیر بیهوشی القا شد. خرگوش‎ها ...  بیشتر

تعیین اثر سه ماده کلرهگزیدین، بتادین و نئومایسین‌ـ‌ پلی‌میکسینB در استریل کردن تاندون آلوده (یک مطالعه تجربی در خرگوش)

حمیدرضا یزدی؛ فرشته شاهچراغی؛ فرزاد یزدی؛ مهدی رمضان شیرازی؛ حمیدرضا دهقانی

دوره 11، شماره 3 ، شهریور 1392، ، صفحه 117-120

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121100

چکیده
  پیش‌زمینه: هدف از این مطالعه، تعیین اثر سه ماده ضد‎عفونی‎کننده کلرهگزیدین ۰.۴%، بتادین ۱۰% و نیومایسین پلی میکسین B در استریل کردن تاندون آلوده در خرگوش‌ها بود.مواد و روش‎ها: در شرایط استریل، تاندون آشیل از ۲۰ خرگوش برداشته شد و به قطعات یک سانتی‎متری برش داده شد. در مجموع ۲۰۰ نمونه تاندون به‎دست آمد. نمونه‌ها به مدت ۱۵ ثانیه در ...  بیشتر