نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

10.22034/ijos.2020.121099

چکیده

پیش‎زمینه: پیشگیری از فیبروز داخل مفصلی از طریق داروها و روش‌های جراحی مختلف، مقوله مهمی در ارتوپدی مدرن می‌باشد. این مطالعه جهت تعیین اثر داروی بواسی زوماب بر فیبروز داخل مفصلی در خرگوش‌ها انجام شد.مواد و روش‎ها: فیبروز داخل مفصلی با برداشتن استخوان کورتیکال در سمت داخل کوندیل فمور سمت راست ۳۰ خرگوش سفید زیر بیهوشی القا شد. خرگوش‎ها به‎صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه کنترل سرم نمکی گرفتند، گروه یک تزریقه؛ تحت تزریق داخل مفصلی داروی بواسی زرماب (۲.۵ mg/kg) و گروه دو تزریقه، تحت دو تزریق داخل مفصلی در روز عمل جراحی و ۱۴ روز بعد از آن قرار گرفتند. چهل و پنج روز بعد از جراحی، حیوانات قربانی شدند. شدت فیبروز با میزان دامنه حرکت مفصل، مقیاس چسبندگی ماکروسکوپی و متغیرهای میکروسکوپی سنجیده شدند.یافته‎ها: اگرچه اختلاف معناداری بین گروه‌های کنترل و یک تزریقه از لحاظ متغیرهای ماکروسکوپی (دامنه حرکت مفصل و مقیاس چسبندگی) دیده نشد اما از لحاظ میکروسکوپی، همه متغیرها به‌جز بافت گرانولاسیون در گروه یک تزریقه بهتر بودند. گروه دو تزریقه در مقایسه با گروه یک تزریقه، نه تنها از لحاظ دامنه حرکت مفصل (۰.۰۰۱=p < /em>) و مقیاس چسبندگی (۰.۰۱۲=p < /em>)، بلکه از لحاظ تمامی متغیرهای میکروسکوپی، به‌جز میزان سلول‎ها و بافت گرانولاسیون، نسبت به گروه یک تزریقه برتری داشتند.نتیجه‎گیری: اگرچه تک دوز تزریق داخل مفصلی بواسی زوماب در پیشگیری از ایجاد فیبروز داخل مفصلی موثر است، اما تزریق مجدد آن باعث نتایج بهتری می‎شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Arthrofibrosis Prevention by Antibody against Vascular Endothelial Growth Factor (A Novel Use of Bevacizumab in Rabbits)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Emami
  • Fereidoon Mojtahed Jaberi
  • Negar Azarpira
  • Amir Reza Vosoughi
  • Nader Tanideh, DVM, MPH, PhD

چکیده [English]

Background: Prevention of arthrofibrosis by different drugs and surgical techniques is an essential issue in modern orthopaedics. This study investigated the effect of bevacizumab on intra-articular fibrosis in a rabbit animal model.Methods: Arthrofibrosis was induced in right stifle joint of thirty male white rabbits by removing the cortical bone of femoral condyle in medial gutter under general anesthesia. The rabbits were randomly divided into three equal groups. The control group received intra-articular injection of saline the "one-injection" group received a single dose of bevacizumab (2.5 mg/kg), and the" two-injection" group received two intra-articular injections on the day of operation and 14 days later. Forty five days after the surgery, the animals were sacrificed. The severity of fibrosis was assessed by range of motion of the stifles, macroscopic adhesion score, and histopathologic variables.Results: Although no statistical difference was seen between the control group and the "one-injection" group in terms of range of motion and macroscopic evaluation, the histopathologic variables in prevention of arthrofibrosis, except for the granulation tissue, were significantly better in the "one-injection" group. The "two-injection" group in comparison to the "one-injection" group was better not only in range of motion evaluation (p < /em>=.001) and visual adhesion score (p < /em>=.012), but also in most of the histopathologic variables, except for the cell count and granulation tissue.Conclusions: Two injections of bevacizumab for prevention of arthrofibrosis resulted in better outcome than single injection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fibrosis
  • Joints
  • Vascular Endothelial Growth Factor
  • Rabbits
  • injection