نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 انیسیتیو پاستور ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

10.22034/ijos.2020.121100

چکیده

پیش‌زمینه: هدف از این مطالعه، تعیین اثر سه ماده ضد‎عفونی‎کننده کلرهگزیدین ۰.۴%، بتادین ۱۰% و نیومایسین پلی میکسین B در استریل کردن تاندون آلوده در خرگوش‌ها بود.مواد و روش‎ها: در شرایط استریل، تاندون آشیل از ۲۰ خرگوش برداشته شد و به قطعات یک سانتی‎متری برش داده شد. در مجموع ۲۰۰ نمونه تاندون به‎دست آمد. نمونه‌ها به مدت ۱۵ ثانیه در کف اتاق عمل قرار داده شدند و در یکی از چهار گروه تجربی قرار گرفتند. در گروه اول (گروه کنترل)، نمونه‎ها پس از غوطه‎وری در محلول نرمال سالین به محیط کشت انتقال داده شدند. در سه گروه دیگر، قبل از انتقال به محیط کشت، نمونه‎ها برای ۹۰ ثانیه با نرمال سالین شستشو داده شد و در یک محلول آنتی‎بیوتیک (نئومایسین- پلی‌میکسین B) (گروه دوم)، کلرهگزیدین ۰.۴% (گروه سوم) و بتادین ۱۰% (گروه چهارم) قرار گرفت.یافته‌ها: در گروه اول ۴۱ مورد از ۵۰ نمونه کشت مثبت داشتند. در 50 نمونه از گروه چهارم دو مورد کشت مثبت پس از ۱۰ روز نگهداری در انکوباتور یافت شد، در حالی که در گروه دوم و سوم هیچ نمونه کشت مثبت مشاهده نشد.نتیجه‎گیری: کلرهگزیدین ۰.۴% و نئومایسین‌- پلی‌میکسین Bبهترین ضدعفونی‎کننده برای استریل کردن نمونه تاندون آلوده می‌باشند؛ اگرچه تفاوت قابل توجهی از نظر آماری با بتادین ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Contaminated Tendons: Effect of Different Sterilizing Solutions (an Experimental Study in Rabbits)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Yazdi, MD 1
  • Fereshteh Shahcheraghi, MD, PhD 2
  • Farzad Yazdi 3
  • Mehdi Ramezan Shirazi, MD 1
  • Hamidreza Dehghani, MD 1

چکیده [English]

Background: The aim of this study was to determine the efficacy of different antiseptic solutions (Control group (I), Antibiotic solution (II), Chlorhexidine .4% (III), and povidone – iodine 10% (IV) in sterilizing contaminated osteochondral plugs.Methods: Under sterile conditions, the femoral head and condyles of 20 rabbits were removed and cut into equal osteochondral pieces. A total of 200 osteochondral specimens were obtained. All 200 specimens were dropped on the operating room floor for 15 seconds and assigned to one of four experimental groups. Group I samples were cultured after washing with normal saline solution (Control group). In other three groups, prior to culturing process, samples were placed in an antibiotic solution after washing with normal saline (Neomycin & Polymyxin) (group II), Chlorhexidine .4% (group III), and povidone - iodine 10% (group IV), respectively.Results: In group I, 41 of 50 specimens had positive cultures. Of 50 specimens of group IV, 2 specimens had positive cultures after 10 days while in group II and III no positive cultures were found.Conclusions: All three agents including antibiotic solution, povidone-iodine 10% and chlorhexidine 0.4% seem effective in sterilizing the contaminated osteochondral samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sterilizing
  • Equipment Contamination
  • Anti infective agents, local
  • Rabbit