بازسازی رباط متقاطع جلویی با استفاده از پیوند استخوان- تاندون پاتلا- استخوان: مقایسه ثابت کردن پرس‌فیت با پیچ اینترفرنس

محمد مهدی سرزعیم؛ محمد رازی؛ فریده نجفی؛ محمد امین نجفی

دوره 11، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 136-143

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121103

چکیده
  پیش‎زمینه: استاندارد طلایی برای بازسازی رباط متقاطع جلویی، اتوگرافت استخوان ـ تاندون پاتلا ـ استخوان با ثابت کردن به وسیله پیچ اینترفرنس بوده است. هدف از این مطالعه، مقایسه دو روش ثابت کردن  پرس‌فیت  (PF) و پیچ اینترفرنس (IS)طی یک سال پیگیری بود.مواد و روش‎ها: در یک کارآزمایی بالینی تصادفی، ۱۵۸بیمار با میانگین سنی ۲۹/۸ سال برای پارگی ...  بیشتر

ارزیابی خواص التیامی استفاده همزمان هیدروکسی آپاتیت و صفحه رشد دمینراله شده گوساله‌ جنینی در نقیصه استخوانی خرگوش (یک مطالعه حیوانی)

امین بیغم صادق؛ ایرج کریمی؛ محمد شادخواست؛ محمد حسین مهدوی

دوره 11، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 144-151

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121104

چکیده
  پیش‌زمینه: هیدروکسی آپاتیت سنتزی، بتاتری کلسیم فسفات و سایر ترکیبات فعال زیستی ساختاری شبیه استخوان دارند و به همین دلیل در ارتوپدی کاربرد دارند. استفاده از جایگزین‎های بی‎خطر پیوند استخوانی، رو به افزایش ‎است و در این مطالعه استفاده همزمان هیدروکسی آپاتیت به همراه پودر صفحه رشد جنین گاو و روند التیام استخوان بررسی گردید.مواد ...  بیشتر

ارزیابی ایزوکینتیک گشتاور در مفصل شانه پس از ترمیم عضله سینه‌ای بزرگ

محمدرضا گیتی؛ آرش شرافت وزیری؛ لیلا اوریادی زنجانی؛ امیررضا فرهود

دوره 11، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 152-157

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121105

چکیده
  پیش‎زمینه: هدف از انجام این مطالعه، سنجش مقادیر ایزوکینتیک پارگی‎های ترمیم شده عضله سینه‎ای بزرگ در مقایسه با سمت آسیب ندیده و تعیین حرکتی از سمت آسیبی بود که بیشتر از همه متأثر شده بود.مواد و روش‎ها: نه پارگی عضله سینه‎ای بزرگ در ۹ بیمار بررسی گردید. تمامی بیماران توسط یک جراح جراحی شدند و پس از میانگین مدت زمان ۲/۴ سال (۴-۱ سال)، ...  بیشتر

بررسی دقت و پایایی «اندازه پروتز» قبل از جراحی در تعویض مفصل ران

حمیدرضا سیدحسین‌زاده؛ علی اکبر اسماعیلی‌ جاه؛ سید روح ا... موسوی؛ فرشاد صفدری

دوره 11، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 158-162

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121106

چکیده
  پیش‌زمینه: اندازه‎گیری و جای‌گذاری مناسب جزء‎ها (templating) قبل از جراحی تعویض کامل مفصل ران رایج می‌باشد. این مطالعه به منظور تعیین دقت و پایایی انجام «اندازه پروتز» قبل از جراحی در تعویض کامل مفصل ران غیرسیمانی انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه به صورت مقطعی گذشته‌نگر به مدت چهار ماه انجام شد، ۵۰ بیمار که به دلیل استئوآرتریت شدید ران ...  بیشتر