نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهانEsfahan University of Medical Sciences

10.22034/ijos.2020.121241

چکیده

پیش‌زمینه: نقصان عضلانی و استخوانی اکستانسور آرنج در ضربه‌های شدید دیده می‌شود و عمدتاً در افراد جوان و میانسال به چشم می خورد. در مرحله حاد می توان تاندون عضله کشیده شده را به استخوان تثبیت کرد ولی در مراحل مزمن پس از چند هفته، که عمدتاً در افراد با ضربه مغزی دیده می‌شود و نیز نقصان تاندونی وسیع دارند، روش ترمیم مستقیم کفایت لازم را ندارد. لذا استفاده از آلوگرافت آشیل استحکام بیشتری به ترمیم تاندونی می‌دهد و ضمناً امکان حرکت زودتر آرنج را فراهم می‌سازد. هدف از این مطالعه بیان تجربه ما با ۴ نوع ترمیم می‌باشد.مواد و روش‌ها: چهار بیمار مرد جوان و میانسال با میانگین سنی ۳۷ سال (۴۹-۲۵) تحت عمل جراحی قرار گرفتند. زمان جراحی از ۶ تا ده هفته پس از ضربه اولیه بود. در همه بیماران از آلوگرافت اشیل با قطعه‌ای از استخوان پاشنه پا استفاده شد. از هفته دوم حرکات مفصل شروع شده و به تدریج اجازه حرکت بیشتری داده شد.یافته‌ها: بیماران تا ۶ ماه به‌طور ماهانه معاینه شدند و سپس تا یک سال هر دو ماه یک‌بار پیگیری شدند. نتایـج بر اساس سیستـم امتیاز‌بندی کارآیی آرنج مایـو (MEPS) شامل درد، دامنه حرکت و قدرت اکستانسیون در مقابل گراویتی بررسی شدند. میانگین دامنه حرکات نسبت به سمت سالم ۸۵% (۹۶%-۸۲%) (نسبت به سمت سالم) و میانگین قدرت اکستانسیون آرنج نسبت به سمت سالم ۸۰% به‌دست آمد. به‌جز یک مورد آسیب‌گذاری عصب اولنا عارضه دیگری مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد در نقصان‌های وسیع عضلانی و استخوان اکستانسور آرنج که امکان ترمیم مستقیم وجود ندارد و یا در موارد جراحی ناموفق و نیز در موارد مزمن و تشخیص داده نشده این روش مناسب و قابل انجام می‌باشد. اگر امکان تهیه آلوگرافت در دسترس باشد و پیگیری مناسب انجام شود نتایج خوب قابل انتظار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tendon Achilles Allograft for Elbow Extensor Repair

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dehghani, MD
  • Farshad Maleki, MD

چکیده [English]

Background: Defects in elbow extensors usually occur with severe trauma and more in young or middle age people. The acute injuries can be repaired by direct suturing and bone anchorage. Such a repair is not feasible in chronic cases (a few weeks old) and in massive defects often seen in patients with head injuries. Use of Achilles tendo allograft is a good repair alternative, allowing earlier motion and producing more powerful extension. We would like to report our experience with four such cases.Methods: Four cases of chronic post traumatic in triceps brachi rupture, age range of 25-49 years, were treated with Achilles tendon allograft attached to a piece of calcaneous. Progressively increasing elbow motion was started after the second week. The patients were clinically evaluated with 14 months average follow-up, using Mayo Elbow Performance Score (MEPS). Each elbow was compared with the opposite side.Results: Excellent performance scores was seen in 3, and good in one patient. Elbow range of motion was 85 percent (82-96%) of the healthy side, and elbow extension power was 80% of the normal elbow. Transient uluar neuroparaxia in one case was the only complication which recoverd fully in 3 months.Conclusions: Massive chronic post traumatic tricep brachi defects can be effectively managed by bone/tendon allograft from Achilles tendon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allograft
  • Achilles tendon
  • elbow