سایر
تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا و تمرین مداوم با شدت متوسط بر تراکم استخوان موش‌های صحرایی

عباس صارمی؛ محمد پرستش؛ احمد مهدوی

دوره 20، شماره 3 ، شهریور 1401، ، صفحه 105-110

https://doi.org/10.22034/ijos.2023.380924.1052

چکیده
  پیش‌زمینه: تمرین مداوم با شدت متوسط، MICT (Moderate intensity continuous training)، به عنوان یک تمرین مؤثر بر متابولیسم استخوان گزارش شده است. با این حال، مطالعات بسیار کمی روی تمرینات تناوبی با شدت بالا، HIIT (high-intensity interval training)، متمرکز شده‌اند. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسة اثرات ۸ هفته تمرین HIIT و MICT بر تراکم استخوان در موش‌های صحرایی میانسال بود.مواد ...  بیشتر

اثرات مشارکتی تمرین ورزشی و مصرف چای بر توده استخوان در موشهای میانسال

عباس صارمی؛ محمد پرستش؛ احمد مهدوی

دوره 17، شماره 3 ، شهریور 1398، ، صفحه 96-102

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121395

چکیده
  پیش زمینه: مصرف چای و بار ورزشی ممکن است اثرات مطلوبی بر خطر ابتلا به پوکی استخوان داشته باشند. با این حال، اثرات چای به همراه تمرین ورزشی بر تراکم استخوان مشخص نیست. هدف مطالعه حاضر، روشن شدن تأثیر درمان ترکیبی عصاره چای و تمرین روی تردمیل بر تراکم مواد معدنی استخوان در موش‏های میانسال بود. مواد و روش‏ها: 40 سر موش صحرایی نر نژاد ...  بیشتر