آسیبهای لیگامان اسکافولونیت، مراحل بیماری و انواع انتخابهای درمانی

رضا شهریار کامرانی؛ احسان واحدی؛ بهنام پنجوی

دوره 15، شماره 4 ، آذر 1396، ، صفحه 109-116

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121345

چکیده
  آسیب لیگامان اسکافولونیت از آسیب‎های مهم و شایع مچ دست است. این آسیب طیف وسیعی از پاتولوژی‎ها را شامل می‎شود که همگی باعث تغییر مرحله بیماری می‎شوند و روند درمان و پروتوکل انتخابی براساس مرحله بیماری می‎باشد. ناکامل یا کامل بودن پارگی، قابلیت ترمیم، زاویه رادیواسکافوئید، رادیولونیت، قابلیت جااندازی کارپ و تغییرات دژنراتیو ...  بیشتر

مقایسه سونوگرافی با سی‌تی‌اسکن در ارزیابی موقعیت سر فمور در استابولوم به دنبال جااندازی باز یا بسته در دیسپلازی تکاملی مفصل ران

سید امیر محلیشا کاظمی شیشوان؛ محمدرضا شاکری؛ بهنام پنجوی؛ مهرزاد مهدی‌زاده؛ هومن علیزاده؛ محمدرضا شاکری؛ بهادر اعلمی هرندی

دوره 10، شماره 4 ، آذر 1391، ، صفحه 159-167

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121076

چکیده
  پیش‌زمینه: دررفتگی تکاملی مفصل ران بیماری شایعی است و عدم درمان به موقع آن عوارض زیادی دارد. جااندازی مناسب و حفظ آن از نظر موفقیت درمان و پیش‌آگهی اهمیت فراوانی دارد. روش‌های زیادی برای بررسی وضعیت مفصل ران بعد از جااندازی در داخل گچ اسپایکا وجود دارد ولی محدودیت‌های هر یک باعث شده سونوگرافی جایگاه ویژه‌ای بیابد. هدف از این مطالعه ...  بیشتر

کشکک دوتایی مادرزادی (گزارش یک مورد)

سید امیر محلیشا کاظمی شیشوان؛ بهنام پنجوی؛ سعیدرضا مهرپور؛ محمدنقی طهماسبی

دوره 10، شماره 4 ، آذر 1391، ، صفحه 200-202

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121081

چکیده
  دوتایی‌شدن واقعی کشکک بسیار نادر است و افتراق آن از ناهنجاری‌های تکاملی شایع‌تر کشکک حائز اهمیت می‌باشد. در این گزارش یک پسر 8 ساله با شکایت بد‌شکلی پیشرونده زانوی چپ و تشخیص کشکک دوتایی ارائه می‌شود.  بیشتر

شکستگی کوندیل خارجی استخوان بازو در کودکان

جواد گرجی؛ بهنام پنجوی؛ محمدرضا عباس زاده

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1386، ، صفحه 1-8

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121198

چکیده
  اختلاف‌نظرهای فراوانی در نحوه تقسیم‌بندی و درمان شکستگی‌های کوندیل خارجی استخوان بازو در کودکان وجود دارد. در این مطالعه ضمن ارائه نتایج درمانی، اختلاف‌ نظرهای موجود مورد بحث قرار گرفته است.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر ۲۶ بیمار (۸ دختر و ۱۸ پسر) که تحت درمان شکستگی کوندیل خارجی استخوان بازو قرار گرفته بودند، مطالعه شدند. ...  بیشتر