نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

10.22034/ijos.2020.121081

چکیده

دوتایی‌شدن واقعی کشکک بسیار نادر است و افتراق آن از ناهنجاری‌های تکاملی شایع‌تر کشکک حائز اهمیت می‌باشد. در این گزارش یک پسر 8 ساله با شکایت بد‌شکلی پیشرونده زانوی چپ و تشخیص کشکک دوتایی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Isolated Congenital Double Patella (Report of One Case)

نویسندگان [English]

  • Seyed Amir Mahlisha Kazemi Sheshvan
  • Behnam Panjavi
  • *Saeed Reza Mehrpour
  • Mohammad Naghi Tahmasebi

چکیده [English]

True duplication of the patella is extremely rare. We describe a case of duplication of the patella in an eight-year-old boy with the history of progressive deformity of his left knee.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patella
  • Congenital
  • knee