نوع مقاله : مقاله اروجینال

نویسندگان

دانشکده پزشکی

10.22034/ijos.2024.418644.1074

چکیده

زمینه: پوکی استخوان که از ان به عنوان اپیدمی خاموش نام برده می شود یک اختلال اسکلتی همراه با کاهش تراکم استخوانی است. این اختلال اغلب علامتی ندارد ولی شایعترین نتیجه ان بروز شکستگی است. طبق نتایج گزارش شده شیوع این اختلال در ایران در مردان بالای4 درصد و درخانم ها بالای 7 درصد است در حالی که در سنین بالای 50 سال این امار افزایش قابل توجه دارد و در هردو جنس به بالای 10 درصدمی رسد. نظر به اهمیت این اختلال و لزوم پیش بینی شرایط جهت پیشگیری و درمان آن تصمیم گرفته شد تا در این مطالعه شیوع پوکی استخوان در افراد مسن ترومایی در یک مرکز تروما ثالثیه مورد بررسی قرار گیرد.
مواد و روش ها: در این مطالعه 113 بیمار بستری شده در اورژانس بیمارستان سینا مورد بررسی قرار گرفتند و تحت بررسی پوکی استخوان بوسیله BMDقرارگرفتند و همچنین یافته های دموگرافیک بیماران از طریق مصاحبه و استخراج از پرونده های بیمارستانی ثبت شد و درنهایت تحت انالیز اماری قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سنی بیماران مورد بررسی 8/75 سال بود و 3/67 درصد در گروه بالای 70 سال قرارداشتند . 2/44 درصد جمعیت مورد مطالعه خانم ها و 8/57 درصد جمعیت اقایان بودند. 31 نفر (4/27 درصد) از بیماران سابقه قبلی شکستگی داشتند. مصرف الکل و سیگار به ترتیب در 5/3 و 9/31 درصد موارد گزارش شد. بعلاوه 6 بیمار (3/5 درصد) سابقه مصرف داروهای موثر بر تراکم استخوان داشتند که در کلیه موارد از گروه کورتیکواستروئیدها بودند.
شکستگی فعلی بیماران در 61 مورد (54 درصد) در اندام تحتانی و در 52 مورد (46 درصد) در اندام فوقانی بود. در مجموع 76 بیمار (3/67 درصد) پوکی استخوان داشتند
نتیجه گیری: دراین مطالعه مشخص گردید که در حدود دوسوم از بیمارانی که در سنین سالمندی دچار شکستگیهای اندام میشوند مبتلا به پوکی استخوان هستند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prevalence of osteoporosis in elderly traumatic patients in a tertiary care trauma center

نویسندگان [English]

 • Yousef Fallah
 • mohammadreza golbakhsh
 • babak Siavashi
 • parham talebian
 • mohammad soleimani
 • seyyed hossein shafiei

گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده [English]

Background: Osteoporosis, referred to as a " silent epidemic," is a skeletal disease with decreased bone density. This problem has no symptoms, but the most common result is fracture. According to the reported result, this disorder in Iran is more than 4% in men and more than 7% in women, while in the age of over 50 years, this statistic is significant and reaches more than 10% in both sexes. Considering this problem and the need to predict the conditions to change and treat it, it was decided to investigate this study of osteoporosis in people in a tertiary trauma center.
Materials and methods: In this study, 113 patients over 65 year old age admitted to the emergency room of Sina Hospital were examined by and subjected to BMD osteoporosis examination, and also the demographic examinations of the patients were recorded through interviews and examination of hospital records, and were finally subjected to statistical analysis
Findings: The age of the examined patients was 75.8 years and 67.3% were in the group over 70 years old. 44.2% of the studied population were women and 57.8% were men. 31 patients (27.4%) had a history of fracture. Alcohol consumption and smoking were reported in 3.5% and 31.9% of cases, respectively. In addition, there are 6 patients (3.5 percent) taking drugs on bone density, which in some cases were from the corticosteroid group.
The fracture status of the patients was in 61 cases (54%) in the lower limb and in 52 cases (46%) in the upper limb. A total of 76 patients (67.3%) have osteoporosis
Conclusion: This study found that about two-thirds of the patients who suffer limb fractures in old age have osteoporosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Osteoporosis
 • Fracture
 • Hip fracture
 • Osteopenia
 • Elderly