نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش ارتوپدی و تروماتولوژی، بیمارستان منطقه‌ای کندز، افغانستان.

10.22034/ijos.2022.338386.1022

چکیده

زمینه و هدف: مفصل آرنج شامل سه استخوان است که ممکن است از جای خود جدا شده و باعث دررفتگی آرنج شوند. هدف این مطالعه بررسی علل دررفتگی مفصل آرنج در منطقه کندز افغانستان به قصد کاهش بروز موارد آن از طریق اطلاع‌رسانی به مردم و گفتگو در این زمینه با دولت بود.
روش: این مطالعه موردی آینده‌نگر در یک بیمارستان منطقه‌ای در ولایت کندز افغانستان طراحی شد تا علل و تعداد دررفتگی‌های مفصل آرنج را از ابتدا تا پایان سال 2021 بررسی کند. جامعة آماری مطالعه شامل 23 بیمار بالای پنج سال بود. داده‌ها به صفحة گسترده وارد شد و در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه ‌وتحلیل قرار گرفت.
نتایج: از 23 بیمار بررسی شده، 18 نفر (78%) مرد، 5 نفر (22%) زن، 14 نفر بین 10 تا 30 سال داشتند و 15 نفر (66%) باشندة (ساکن) ولایت کندز بودند. 10 مورد (43%) از دررفتگی مفصل آرنج ناشی از سقوط از ارتفاع، 6 مورد (26%) تصادف جاده‌ای، 5 مورد (22%) صدمات ورزشی و 2 (9%) نزاع خانوادگی بود. نوع دررفتگی‌ها شامل دررفتگی خلفی 19 مورد (84%)، دررفتگی قدامی 4 مورد (1%)، دررفتگی جانبی 4 مورد (1%)، دررفتگی خلفی باز همراه با شکستگی 4 مورد (1%) و دررفتگی پیچیدة خلفی نزدیک به 4 مورد (1%) بود. در 61 درصد موارد، آرنج دست راست دررفته بود. 21 مورد دررفتگی آرنج بدون عمل جراحی و 2 مورد (8%) با عمل جراحی درمان شدند. در این 21 مورد (92%) هیچ عارضه‌ای وجود نداشت، 1 نفر (4%) میوزیت استخوانی و  در 1 نفر (4%) که دررفتگی توسط شکسته‌بند محلی درمان شده بود، آرنج به صورت دررفته باقی‌مانده بود.
نتیجه‌گیری: شایع‌ترین علل دررفتگی آرنج سقوط از ارتفاع و تصادفات جاده‌ای و شایع‌ترین نوع دررفتگی، دررفتگی خلفی جانبی بود.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Causes and Frequency of Elbow Joint Dislocation in a Regional-Referral Hospital in Afghanistan

نویسنده [English]

  • Shahwali Habib

Department of Orthopaedics and Traumatology, Kunduz Regional Hospital, Afghanistan.

چکیده [English]

Background: To find causes and number of elbow joint dislocation in Kunduz regional hospital- Afghanistan in 2021. The aim is to understand what the causes are and try to reduce the incidence by informing the people and discuss with the government.
Methods: We conducted a prospective case series study to figure out causes and number of elbow joint dislocations in Kunduz Regional Hospital- Afghanistan from the beginning up to the end of 2021. This study included 23 patients; the age was above 5 years old. The data were entered in spreadsheet and analyzed in SPSS program.    
Results: Among 23 patients, 18 (78%) were male, 5 (22%) were female. Fourteen cases were 10-30 years of age; 15 (66%) were residents of Kunduz province. In 10 (43%) fall from height, 6 (26%) road traffic accident, 5 (22%) sports injuries, and in 2 (9%) family assault were the causes of elbow joint dislocation.
In 19 (84%) cases posterior dislocation, in 1 (4%) anterior dislocation, in 1 (4%) lateral dislocation, in 1 (4%) open posterior dislocation with fracture and in 1 (4%) complex closed posterior dislocation; were the types of dislocations. Elbow dislocation was more on right side (61%). 21 (92%) of elbow dislocations were treated non-operatively, and 2 (8%) operatively. In 21 (92%) there was no complication, in 1 (4%) myositis ossificans and in 1 (4%) non-reduced dislocation treated by traditional bone setter were observed.
Conclusion: The most common causes of elbow dislocation were fall from height and road traffic accident. Postero-lateral was the most commonly seen type of dislocation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elbow joint
  • Joint dislocations
  • Incidence
  • Treatment