نویسندگان

1 دانشگاه پزشکی شاوچان

2 دانشگاه پزشکی چنگ کونگ

چکیده

سیم کرشنر عموما در جراحی شکستگی ‌فشاری ارتوپدی به کار می‌رود. استفاده از سیم‌های فلزی گزینه‌ای منطقی برای درمان شکستگی فشاری پروگزیمال استخوان بازو است. مرد ۹۱ ساله‌ای چندین سیم کرشنر را جهت رفع شکستگی فشاری پروگزیمال استخوان بازوی چپ را دریافت کرد. سپس در چکاپ بعدازعمل در بخش سرپایی، ویعلائم حساسیت، تورم، تاولی به اندازه یک سکه و خون‌مردگی در ناحیه زیربغل سمت چپ را نشان داد. به جابه­جایی سیم کرشنر اشاره شد، که منجر به آسیب شریان بازویی با تشکیل آنوریسم کاذب شده بود. بیمار تحت عمل جراحی اورژانسی قرارگرفت که پین های کرشنر را برداشته و بعدازآن عمل جراحی رواسکولاریزاسیون (برقراری مجدد تغذیه عروقی) انجام شد. بریس شانه برای عدم تحرک شانه چپ و شکستگی فشاری محل اتصال استخوان که یک سال بعد به آن اشاره شد، به کارگرفته شد. او فعالیت‌های زندگی روزمره خود را مانند قبل، مستقل انجام می‌دهد.
مدارک قبلی عوارض چشمگیر بالقوه مربوط به جابه­جایی سیم کرشنر را گزارش کرده بودند که اکثرا مربوط به جابه­جایی داخل قفسه سینه بودند. ما یک مورد غیرمعمول از آسیب شریان بازویی با آنوریسم کاذب را ارائه می‌دهیم. درحالی که ممکن است یک آسیب جدی برای جابه­جایی پین‌های کرشنر در داخل قفسه سینه نباشد. نفوذ شریان بازویی می‌تواند منجر به شناسایی علائم بالینی غیرقابل شناسایی و در نهایت آسیب جبران ناپذیری شود. جراحان ارتوپدی باید هنگام استفاده از تثبیت سیم کرشنر بر روی پروگزیمال استخوان بازو، خطرات ممکن را درنظر بگیرند، به خصوص در بیماران مسن با احتمال عدم تحرک و کیفیت پایین استخوان. از همه مهم‌تر پزشکان باید در مورد اهمیت پیگیری بعدازعمل و برای حذف سیم‌های کرشنر هشدار دهند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Migration of a KirschnerWireLead to BrachialArtery Injury after Fixation for Proximal Humerus Fracture

نویسندگان [English]

 • Chang Han Chuang 1
 • Chao Jui Chang 2
 • Chih Kai Hong 2
 • Pei Yuan Lee 1
 • Wei Ren Su 2

چکیده [English]

Abstract
K-wiresare generally used in orthopedic fracture surgery. Pinning with metal wires is a reasonable option for proximal humeral fractures treatment. One 91-year-old man received multiple K-wire fixation for left proximal humeral fractures. Later in postoperative follow-up at the outpatient department, he illustrated symptoms of tenderness, swelling, coin-sized bullae formation and ecchymosis over left axillary region.K-wire migration was noted, which lead to brachial artery injury with traumatic pseudoaneurysmformation. The patient underwent emergent surgery wherepreviously placed K-pins were removed and then received revascularization surgery afterward. Functional shoulder brace was adopted for his postoperative immobilization of left shoulder and fracture site bony :union: was noted an year later. He lead independent activity of daily life as previously before the accident.
Previous documents had reported potentially dramatic complications related to wires migration and most of them were intra-thoracic migration cases. We present the uncommon case of brachial artery injury with traumatic pseudoaneurysm. While it may not be as detrimental injury as intra-thoracic migration of K-pins, brachial artery penetration could lead to more undetected clinical symptoms and result in irreversible damage. Orthopedic surgeons should consider related risks when using K-wire fixation over proximal humerus,especially in cases of elder patients with possible lowcompliance to immobilization and low bone quality. Most important of all, doctors must alert patients about the importance of returning for follow-up evaluation postoperatively,and for the removal of K-wires.

کلیدواژه‌ها [English]

 • kirschner wire migration
 • brachial artery
 • Humerus Fracture
 • pseudoaneurysm
 • intraoperative complications
 1. Roux A, Decroocq L, El Batti S, Bonnevialle N, Moineau G, Trojani C, et al. Epidemiology of proximal humerus fractures managed in a trauma center. Orthop Traumatol Surg Res. 2012;98:715-9.
 2. Zyto K, Ahrengart L, Sperber A, Tornkvist H. Treatment of displaced proximal humeral fractures in elderly patients. J Bone Joint Surg Br. 1997;79:412-7.

3.Mazet RJ. Migration of a kirschner wire from the shoulder region into the lung: Report of two cases. JBJS. 1943;25:477-83.

 1. Lyons FA, Rockwood CA, Jr. Migration of pins used in operations on the shoulder. J Bone Joint Surg Am. 1990;72:1262-7.
 2. Glauser F, Kremens V. Unusual sequela following pinning of medial clavicular fracture. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med. 1956;76:1066-9.
 3. Tristan TA, Daughtridge TG. Migration of a metallic pin from the humerus into the lung. N Engl J Med. 1964;270:987-9.
 4. Johnston KW, Rutherford RB, Tilson MD, Shah DM, Hollier L, Stanley JC. Suggested standards for reporting on arterial aneurysms. Subcommittee on Reporting Standards for Arterial Aneurysms, Ad Hoc Committee on Reporting Standards, Society for Vascular Surgery and North American Chapter, International Society for Cardiovascular Surgery. J Vasc Surg. 1991;13:452-8.
 5. Yetkin U, Gurbuz A. Post-traumatic pseudoaneurysm of the brachial artery and its surgical treatment. Tex Heart Inst J. 2003;30:293-7.
 6. Moran D, Roche-Nagle G, Ryan R, Brophy D, Quinlan W, Barry M. Pseudoaneurysm of the brachial artery following humeral fracture. Vasc Endovascular Surg. 2008;42:65-8.

10.Kaczynski J, Wilczynska M, Fligelstone L. Flail upper limb due to delayed presentation of a traumatic brachial artery pseudoaneurysm. BMJ Case Rep. 2013;2013.

 1. Kemp K, Radwan R, Shingler G, Davies C. Brachial artery pseudoaneurysm. BMJ Case Rep. 2014;2014.