نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

آرتروز زانو یکی از مهم‎ترین علل ناتوانی سنین بالا است. بالا رفتن سن همراه افزایش آرتروز زانو است. سن متوسط افراد جامعه رو به افزایش است. در ۳۰ سال آینده ایران وارد جرگه ممالکی می‎شود که ۳۰% جمعیت آن بیشتر از ۶۵ سال خواهد داشت. هزینه درمان آرتروز رقم قابل توجهی از تولید ناخاص داخلی را دربرمی‎گیرد. آرتروز زانو درنتیجه عدم تعادل بین تخریب و ترمیم غضروف مفصلی تحت تأثیر فاکتورهای ریسک متعددی مانند‍‍ تروما؛ زیاده‎روی «استفاده زیاد» و تمایل ژنتیکی ایجاد می‎شود. افزایش وزن و اختلالات مفصل بار افزونی را به نقاط بخصوصی از زانو وارد می‎نماید این بار اضافی عکس‎العملی بافتی به بار می‎آورد که شرایط وقوع آرتروز را ایجاد می‎نماید. تاکنون برای آرتروز(1) علاجی پیدا نشده است. گرچه تعویض مفصل چاره‎ای درجه یک بحساب می‎آید ولی بقا و پایندگی آن همیشگی نیست‍ عده‎ای از بیماران نمایلی به عمل جراحی ندارند؛ برای عده‎ای عمل جراحی صلاح نیست و بالاخره اینکه هزینه عمل جراحی بالا است. درمان آرتروز زانو بدون تعویض مفصل روشی دیگر برای مقابله با این مشکل است. آکادمی ارتوپدی آمریکا با مطالعات گسترده و بررسی متون پزشکی رهبرد «گایدلاین» درمان بدون تعویض مفصل زانو را تهیه و در اختیار جامعه ارتوپدی قرار داده است. این رهبرد بشارت کیفیت زندگی همپای عمل جراحی را می‎دهد. آکادمی بکارگیری آن را به تمام جراحان ارتوپد توصیه می‎نماید و همچنین خواستار سنجش پیامد این رهبرد و پژوهش‎های توام می‎باشد. از آنجائی که این روش درمانی ساده و کم هزینه است می‎تواند بهترین درمان آرتروز باشد. کافی خواهد که مراکزی را به‎وجود آورد که بیماران سرگردان مطب پزشکان را درخود جا بدهند و با اتکا به توصیه‎های رهبرد آکادمی این روش درمانی مناسب را بدست گیرند و با پیگیری و ثبت پیامدها اعتبار آن را به ثبوت برسانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of Non-Arthroplasty Treatment for Knee Osteoarthritis

نویسنده [English]

 • Aziz Ahmadi

چکیده [English]

Knee osteoarthritis is one of the most important causes of disability in elderly. Increasing age is associated with increased knee osteoarthritis. The average population age is increasing. In the next 30 years, Iran will enter the club of countries with the 30% of the population aged over 65. The cost of osteoarthritis treatment accounts for a significant amount of each country’s GDP. Knee osteoarthritis is caused by an imbalance between the destruction and repair of articular cartilage under the influence of several risk factors such as trauma, excessive use, and genetic predisposition. Overweight and joint disorders apply an increased load to the specific points of the knee. This overload creates a tissue response, which provides the conditions for the occurrence of osteoarthritis. No cure has been found for knee osteoarthritis so far. Although joint replacement (knee arthroplasty) at this point is the best solution, its survival and durability is not permanent. Some patients are not suitable for surgery; some are reluctant to have surgery, and finally, the cost of surgery is high. Treating knee osteoarthritis without joint replacement is another method to deal with this problem. Through extensive studies and review of medical literature, The American Academy of Orthopaedic Surgeons has prepared the Guideline for Non-Arthroplasty Treatment of Knee Osteoarthritis. This Guideline brings the promise of quality of life equal to the surgical approach. The Academy recommends its use to all orthopaedic surgeons and also calls for an assessment of the outcome studies. Nonarthroplasty treatment of knee osteoarthritis is a simple and inexpensive treatment method. The majority of patients will benefit from this treatment. We all need to set up centers to treat patients according to the academy Guideline with special interest on recording outcomes.

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Knee osteo arthritis
 • Nonarthroplasty Treatment
 • AAOS guileline
 1. Centers for Disease Control and Prevention. Arthritis: Spotlight Osteoarthritis. Lifetime Risk of Symptomatic Knee Osteoarthritis [Internet]. Atlanta: CDC; c 2013 [updated 2010 Oct 20; cited 2013 Jun 27]. Available from: http://www.cdc.gov/.
 2. Lawrence RC, Felson DT, Helmick CG, Arnold LM, Choi H, Deyo RA, et al. Estimates of the prevalence of arthritis and other rheumatic conditions in the United States. Part II. Arthritis and rheumatism. 2008;58(1):26-35.
 3. 3. Brown GA. AAOS clinical practice guideline: treatment of osteoarthritis of the knee: evidence-based guideline, 2nd edition. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2013;21(9):577-9.
 4. Scobie J. Global Age Watch Index 2015 Insight report. London: HelpAge International; 2014. 28 p. Available from: http://www.helpage.org/download/563caf64d0b45.
 5. Sowers M. Epidemiology of risk factors for osteoarthritis: systemic factors. Curr Opin Rheumatol. 2001;13(5):447-51.
 6. Frank RM, Cotter EJ, Strauss EJ, Gomoll AH, Cole BJ. The Utility of Biologics, Osteotomy, and Cartilage Restoration in the Knee. J Am Acad Orthop Surg. 2018;26(1):e11-e25.
 7. Sharma L. Local factors in osteoarthritis. Curr Opin Rheumatol. 2001;13(5):441-6.
 8. Andersson G, Surgeons AAoO. The Burden of Musculoskeletal Diseases in the United States: Prevalence, Societal and Economic Cost. Bethesda, Maryland: American Academy of Orthopaedic Surgeons; 2008. 272 p.
 9. Kellgren JH, Lawrence JS. Rheumatism in miners. II. X-ray study. Br J Ind Med. 1952;9(3):197-207.
 10. Blagojevic M, Jinks C, Jeffery A, Jordan KP. Risk factors for onset of osteoarthritis of the knee in older adults: a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage. 2010;18(1):24-33.
 11. Felson DT, Zhang Y, Anthony JM, Naimark A, Anderson JJ. Weight loss reduces the risk for symptomatic knee osteoarthritis in women. The Framingham Study. Ann Intern Med. 1992;116(7):535-9.
 12. Helmick CG, Felson DT, Lawrence RC, Gabriel S, Hirsch R, Kwoh CK, et al. Estimates of the prevalence of arthritis and other rheumatic conditions in the United States. Part I. Arthritis Rheum. 2008;58(1):15-25.
 13. Messier SP, Loeser RF, Miller GD, Morgan TM, Rejeski WJ, Sevick MA, et al. Exercise and dietary weight loss in overweight and obese older adults with knee osteoarthritis: the Arthritis, Diet, and Activity Promotion Trial. Arthritis Rheum. 2004;50(5):1501-10.
 14. Messier SP, Mihalko SL, Legault C, Miller GD, Nicklas BJ, DeVita P, et al. Effects of intensive diet and exercise on knee joint loads, inflammation, and clinical outcomes among overweight and obese adults with knee osteoarthritis: the IDEA randomized clinical trial. Jama. 2013;310(12):1263-73.
 15. Hortobagyi T, Garry J, Holbert D, Devita P. Aberrations in the control of quadriceps muscle force in patients with knee osteoarthritis. Arthritis Rheum. 2004;51(4):562-9.
 16. Jevsevar DS. Treatment of osteoarthritis of the knee: evidence-based guideline, 2nd edition. J Am Acad Orthop Surg. 2013;21(9):571-6.
 17. Hsu WK, Mishra A, Rodeo SR, Fu F, Terry MA, Randelli P, et al. Platelet-rich plasma in orthopaedic applications: evidence-based recommendations for treatment. J Am Acad Orthop Surg. 2013;21(12):739-48.
 18. Salamanna F, Veronesi F, Maglio M, Della Bella E. New and emerging strategies in platelet-rich plasma application in musculoskeletal regenerative procedures: general overview on still open questions and outlook. 2015;2015:846045.
 19. Halpern B, Chaudhury S, Rodeo SA, Hayter C, Bogner E, Potter HG, et al. Clinical and MRI outcomes after platelet-rich plasma treatment for knee osteoarthritis. Clinical journal of sport medicine : official journal of the Canadian Academy of Sport Medicine. 2013;23(3):238-9.
 20. Dhillon MS, Patel S, John R. PRP in OA knee - update, current confusions and future options. Sicot-j. 2017;3:27.
 21. Meheux CJ, McCulloch PC, Lintner DM, Varner KE, Harris JD. Efficacy of Intra-articular Platelet-Rich Plasma Injections in Knee Osteoarthritis: A Systematic Review. Arthroscopy : the journal of arthroscopic & related surgery : official publication of the Arthroscopy Association of North America and the International Arthroscopy Association. 2016;32(3):495-505.
 22. Xie X, Zhang C, Tuan RS. Biology of platelet-rich plasma and its clinical application in cartilage repair. Arthritis research & therapy. 2014;16(1):204.
 23. Calis H, Sutbeyaz S, Guler E, Halici C, Sayan H, Koc A. Efficacy of Intra-Articular Autologous Platelet Rich Plasma Application in Knee Osteoarthritis. Archives of Rheumatology. 2015;30(3):198-205.
 24. Sanders JO, Murray J, Gross L. Non-arthroplasty treatment of osteoarthritis of the knee. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2014;22(4):256-60.