نویسنده

بیمارستان پارس

چکیده

خلاصه

کنترل کافی و مناسب درد بعد از اعمال جراحی آرتروپلاستی مفصل ران و زانو می‎تواند یک چالش بزرگ باشد(1-2). مطالعات نشان داده که بیشتر از 50 درصد از بیماران که تحت این نوع جراحی قرار می‎گیرند از درد شدید و قابل توجه بعد از عمل شکایت دارند( (3,4و توتال نی درد بیشتری نسبت به توتال هیپ دارد. درد بعد از عمل درصورتی‎که کنترل نشود ممکن است منجربه پیدایش عواقب و عوارض بسیاری شود: از قبیل ایسکمی میوکارد، اختلال درعمل  ریه، ایلئوس پارالیتیک، رتانسیون ادراری، عوارض ترومبو آمبولی، عفونت در اثر نقص و اختلال سیستم ایمنی، تشویش و اضطراب و بالاخره مزمن شدن درد چنانچه درد بیشتر از سه ماه طول بکشد.(Chou R, Shekellp Jama,2010) بعلاوه کنترل ناقص و ناکافی درد می‎تواند عدم رضایت بیمار از جراحی، اشکال در توان‎بخشی بیمار و بستری شدن طولانی را به همراه داشته باشد(3). تأثیر منفی درد در توانبخشی سبب تأخیر و اختلال در بازگشت فانکشن و قدرت عضلات و برگشت به فعالیت معمول بیمار می‎گردد. مطالعات زیادی نشان داده که در توتال‎نی در مقایسه با توتال هیپ به دلیل درد بیشتر زمان بهبودی و برگشت به فعالیت، طولانی‎تر بوده و حدود 50روز طول می‎کشد(5) لذا کنترل درد در آرتروپلاستی زانو بواسطه بهبود دامنه حرکتی و قدرت عضلات اهمیت بیشتری نسبت به آرتروپلاستی هپ دارد(6)

عنوان مقاله [English]

Pain Management for Total knee & Total Hip Arthroplasty

نویسنده [English]

  • Kamran Badizadeh

چکیده [English]

Abstract

Adequate control of postoperative Pain following Hip and knee arthroplasty can be challenging Task. Previous studies have shown that over 50% of Patients undergoing surgery, report Postoperative pain as a major concern. TKA patients complain of more pain than THA patients. Consequences of uncontrolled pain can lead to myocardial Ischemia and Infarction, pulmonary infections, paralytic Ileus, Urinary retention, thromboembolism, impaired immune function as well as anxiety and chronic postsurgical pain. Inadequate control of pain may result in patient dissatisfaction, impaired patient rehabilitation, and prolonged hospitalization. Functional recovery and return of muscle strength dependant on the ability of these patients to comply with rehabilitation, and pain control can provide the above mentioned requirements especially for knee Arthroplasty patients(4).