نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

خلاصه
توکسین بوتولونیوم توسط باکتری بی‎هوازی کلستریدیوم بوتولونیوم تولید می‎شود. این باکتری چند نوع مختلف توکسین تولید می‎نماید که بعضی از آنها در انسان از لحاظ فارماکولوژیک فعال می‎باشند.
توکسین بوتولونیم همیشه به یک پروتئین غیرفعال متصل می‎شود همانطور که فرم فعال از دو زنجیره تشکیل شده است که هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارد. مکانیسم اثر مهارکردن ریلیز استیل کولین در سیناپس می‎باشد
در این مقاله ما اصول کلی دارو شناسی و نکات بالینی جهت استفاده از این توکسین را مد نظر قرار می‎دهیم و ملاحظات در زمینه‎های خاص هدف این مجال نیست. 
 

عنوان مقاله [English]

Botulinum toxin pharmacology and practical medical consideration

نویسنده [English]

  • S Ramin Zargarbashi

چکیده [English]

Botulinum toxin is produced by clostridum botulinum bacteria , and has seven serotypes ,some of which are pharmacologically active in human.

An inactive protein is bound to this toxin , as toxin contains two distinct chains, each one with a specific characteristic . The mechanism of action is acetyle choline inhibition at the synapses.

The general pharmacological and practical points for the use of this toxin will be discussed in this article without emphasis on its use in any specific field.