نویسندگان

مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی عضلانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

استفاده از ارتوز در درمان ضایعات اسکلتی، عضلانی و عصبی، بسیار متداول است. برای ساخت ارتوزها مواد ترموپلاستیک نقش عمده ای

را به عهده دارند. این مواد براساس نقطه ذوب به سه دسته کلی: 1. مواد فرم پذیر بدون نیاز به حرارت، 2. موادی که برای شکل گرفتن به

حرارت کمی نیاز دارند و 3. موادی که برای فرم پیدا کردن حرارت بالایی را طلب می کنند تقسیم می شوند. استفاده از این مواد براساس

خصوصیت مکانیکی آنها، دوام و فرم پذیری انجام می پذیرد و بسته به بیمار و نوع بیماری لازم است متفاوت باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thermostatic Mateiral in structure of Orthosis (A Brief Note)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Karimi
  • Mahsa Kaviani Boroojeni

چکیده [English]

The use of orthosis in many musculoskeletal conditions and neurologic defects is mandatory.

The making of orthosis is usually, with thermoplastic material. Such material can be divided into 3 categories depending on the amount of heat necessary for its making. It may require no heat, some heat or a lot of heat for making an orthosis. The use of each type of thermoplastic material is, therefore, dependent on its strength, malleability and also on what type of person or disease it will be used for.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orthosis
  • Musculoskeletal
  • neurologic defects
  • thermoplastic material