نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

10.22034/ijos.2020.121289

چکیده

  در عکس‌برداری بالینی، یک مشکل یا بیماری نشان داده می‌شود. هدف از عکس‌برداری بالینی ارائه دقیق و صحیح یک موضوع پزشکی می ‎ باشد و موضوع اصلی تصویر، همان مشکل یا بیماری است. عکس‌برداری به پزشکان و جراحان در زمینه آموزش، ارائه سخنرانی ‎ ها و مقالات علمی، مشاوره ‎ های پزشکی، بحث بین همکاران، ارزیابی قبل و بعد از درمان، طرح ‎ ریزی درمانی و موارد پزشکی قانونی کمک می ‎ کند. لذا دانستن برخی نکات مفید در کاربرد بهتر هنر عکس‌برداری در علم پزشکی روزمره سودمند خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Clinical Photography

نویسنده [English]

  • Ahmadreza Afshar, MD

چکیده [English]

In clinical photography a patient with a disease or a problem is presented. The aim of clinical photography is to provide accurate and precise information and the disease or problem is the main subject of the photography. The art of photography helps doctors and surgeons in education, scientific presentations, scientific publications, patient counseling, discussion among colleagues, and evaluation of pre and post treatments, treatment planning and medico-legal works. Acknowledge of some useful points help to a better implication of the art of photography in everyday practice.                     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photography
  • Medicine
  • Patient