نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی ایران

10.22034/ijos.2020.121288

چکیده

شل شدگی غیرعفونی مفصل مصنوعی ران از جمله شایع‌ترین علل نیاز به تعویض مجدد مفصل ران است. در مورد مکانیسم ایجاد شل شدگی غیرعفونی اتفاق نظر وجود ندارد. بعضی آن‌ را یک روند کاملاً مکانیکی می‌دانند که ناشی‌ از نیروهای مکرری است که در طی زمان به ران وارد می‌گردد. بعضی دیگر، آن‌ را یک روند کاملاً زیستی‌ می‌بینند که به علت خورده شدن استخوان (ناشی‌ از ذرات ریز آزاد شده از سایش قسمت‌های مختلف پروتز) اتفاق می‌افتد. احتمالاً یک مکانیسم میانه، ایجاد شل شدگی را به صورت بهتری توجیه می‌کند. به این ترتیب که خوردگی استخوان، اتصالات بین پروتز و استخوان را تضعیف می‌نماید و آن‌ را نسبت به اثرات نیروهای چرخشی و قیچی شکل، که در نهایت باعث شل‌شدگی می‌شوند، آسیب پذیر می‌سازد. در این مقاله، خلاصه‌ای از پاتوفیزیولوژی، پیشگیری، تشخیص و درمان شل شدگی غیرعفونی پروتز مفصل ران ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aseptic Loosening in Hip Arthroplasty (A Brief Review)

نویسنده [English]

  • Mansour Abolghasemian, MD

چکیده [English]

Aseptic loosening in total hip arthroplasty (THA) is among the common reasons for failure and the need for revision surgery. There is no general consensus among the orthopaedic surgeons as to the true reason for this pathology. Some consider this a purely mechanical failure, related to the long-standing forces applied to the joint, causing fatigue failure, while others consider it purely biological response of the body to the particulate debris resulting from the wear in polyethylene or other components of the THA causing linear osteolysis. A combined pathology is probably a more logical explanation, i.e. osteolysis weakening the prosthetic bone in-growth, making it more susceptible to shear, and rotational forces and eventually causing the loosening. Here in, an overview of pathophysiology, prevention, diagnosis and treatment of hip aseptic loosening has been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loosening
  • aseptic
  • HIP
  • Arthroplasty
  • Total replacement