نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

10.22034/ijos.2020.121285

چکیده

پیش‎زمینه: کنترل درد پس از جراحی از نکات عمده در ارتوپدی است. داروهای مخدر درد را به خوبی کنترل نمی‌کنند و می‌توانند عوارض متعددی داشته باشند. داروهای ضدالتهاب نقش موثری در کنترل درد دارند. در این مطالعه اثر تسکین درد  «کتورولاک» پس از جراحی آرتروسکوپی بررسی گردید.

مواد و روش‎ها: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور، ۶۰ بیمار در محدوده سنی حدود ۴۵ سال که آرتروسکوپی زانو می‌شدند، به دو گروه ۳۰ نفره که از نظر سن و جنس همتا بودند، تقسیم شدند. در گروه مداخله ۳۰ میلی‌گرم کتورولاک و در گروه کنترل ۳۰ میلی‌لیتر نرمال سالین پس از عمل در زانو تزریق شد. درد پس از عمل و نیاز به داروهای مخدر در ساعات اولیه بررسی گردید.

یافته‎ها: در ۴ ساعت و ۸  ساعت بعد از عمل، در گروه کتورولاک کنترل درد به نحو معنی‌داری بهتر بود؛ لیکن ۱۲ و ۲۴ ساعت پس از عمل تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. از نظر میزان نیاز به داروهای مخدر نیز تفاوتی مشاهده نشد. از نظر اختلال خواب که در گروه کتورولاک ۴۲/۸% و در گروه کنترل ۵۷/۳%  بود، نیز تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود داشت (۰/۰۵)

نتیجه‌گیری: تزریق کتورولک در زانو پس از آرتروسکوپی باعث کاهش درد فقط در ساعت اول می شود و میزان نیاز به داروهای مخدر را کاهش نمی دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intra-Articular Injection of Ketorolac for Post-Arthroscopic Pain Control

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Navali, MD
  • Amin Moradi, MD
  • Abolfazl Mokhtari, MD

چکیده [English]

Background: Post-operative pain control is an important issue in orthopaedics. Narcotics do not properly control pain and may have many complications. The non-steroidal anti-inflammatory drugs can, however, play an important role in postoperative pain management.  This study evaluates the effect of intra-articular Ketorolac injection on pain control after knee arthroscopy.

 Methods: In a randomized double blind clinical trial study, 60 age and sex-matched patients of around 45 years of age were divided into two groups of 30.  Tirthy mg of intra-articular ketorolac in one group and 30 millimeters of saline in the control group were injected at the end of arthroscopic knee surgery.  The postoperative pain control and need for other pain medications were compared between the two groups.

Results:  In the Ketorolac group the pain at 4 hours and 8 hours after surgery was significantly lower than   the control group. At   12, and 24 hours after surgery, no significant difference in severity of pain was observed. The need for the use of opioid drugs was not significantly different between the two groups. The Sleep disturbance of 42.8% in the Ketorolac and 57.1% in the saline group was not significantly different.

Conclusions: Intra-articular ketorolac is effective in pain reduction only in the first few hours after knee arthroscopy, and does not reduce the need for other analgesics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arthroscopy
  • Ketorolac
  • Intra-Articular
  • knee