نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی ایران

10.22034/ijos.2020.121227

چکیده

۴۰شکستگی‌های بالای بازو در افراد مسن شایع می‌باشد. ۵-۴% شکستگی‌های اسکلت را شکستگی بالای بازو تشکیل می‌دهند. ۲۰% از شکستگی‌های بالای بازو نیاز به درمان جراحی دارند. اگر ۲ تا ۳ ماه پس از درمان، حرکت در محل شکستگی دردناک باشد، جوش‌نخوردگی؛ و اگر زاویه و چرخش بیش از 40 درجه و جابه‌جایی بیش از ۱۰ میلی بین قطعات شکستگی باشد، آن را بدجوش‌خوردگی می‌نامند. عوامل مساعد‌کننده بدجوش‌خوردگی و جوش‌نخوردگی به درمان قبی، بیمار و نوع و رفتار شکستگی ارتباط دارد. بررسی بالینی و پرتونگاری و سی‌تی‌اسکن برای تشخیص بدجوش‌خوردگی و جوش‌نخوردگی ضروری است. دخالت جراحی برای درمان این دو عارضه، به محدودیت حرکت، درد و اختلال در عملکرد عضو بستگی دارد. تصمیم‌گیری درباره‌ ثابت کردن داخلی و پیوند استخوان جوش‌نخورده و استئوتومی اصلاحی باید به فراخور بیمار و درخواست او انجام شود. نتیجه درمان به دقت در تکنیک عمل و انتخاب صحیح بیمار بستگی دارد. جراحی جایگزینی در این موارد نتایج درخشانی ندارد. در نهایت پیشگیری از بدجوش‌خوردگی و جوش‌نخوردگی نتایج بهتری نسبت به جراحی ترمیمی ثانوی دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mal:union: and Non:union: of Proximal Humerus Fractures

نویسنده [English]

  • Majid E Ziaee, MD

چکیده [English]

Proximal humerus fractures - a common occurrence in elderly- comprise 4-5% of skeletal fractures. Twenty percent of such fractures require surgical treatment.Presence of painful movement at fracture site, 2-3 months after treatment, is called non-:::union:::. “Mal:::union:::” is the name given to a fracture with over 40 degrees rotation and or angulations or more than 10 millimeters displacement. The fracture pattern, age and personality of the patient and previously rendered treatment are the elements which determine the occurrence of mal:::union::: or non:::union:::.Good clinical evaluation, high quality standard radiographs and other imaging modalities like computerized tomography are mandatory for a successful treatment plan. Painful, limited range of motion and functional impairment are the two major indications for surgical intervention. Treatment with internal fixation and bone grafting of a non:::union::: or osteotomy for mal:::union::: should be individualized according to patient’s complaint and functional demands.The results of implant arthroplasty are better for acute fracture than old healed mal:::union:::s or non:::union:::s. Prevention of non-:::union::: or mal:::union::: is superior to secondary reconstructive surgeries and reconstruction outcome is dependent on meticulous planning and technique and patient selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • humerus
  • Humeral fractures
  • Fractures
  • malunited
  • ununited