نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22034/ijos.2020.121226

چکیده

دررفتگی هیپ به‌دلیل ضربه در کودکان نادر می‌باشد و در کودکان زیر ۵ سال به‌دلیل شلی لیگامانی با آسیب کمتری اتفاق می‌افتد. هدف از این مطالعه گزارش یک مورد دررفتگی پشتی هیپ در یک کودک ۱۹ ماهه به‌دلیل سقوط از دو پله بود.

عنوان مقاله [English]

Traumatic Hip Dislocation in an Infant (Report of One Case)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Peivandi, MD
  • Amir Reza Kachooei, MD
  • Sara Amel Farzad, MD

چکیده [English]

Traumatic hip dislocation is rare in children. Ligamentous laxity is often a reason for this occurrence usually with a minor trauma.