نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10.22034/ijos.2020.121223

چکیده

پیش‌زمینه: آسیب‌های نسج نرم یا استخوانی به‌ویژه شکستگی دررفتگی‌های این مفصل به خشکی مفصل و کاهش قابل توجه عملکرد انگشت و دست می‌انجامد. در این مطالعه از کشش دینامیک برای حرکت زودرس مفصل استفاده شد.مواد و روش‌ها: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی مقطعی در یک بیمارستان در اصفهان انجام شد. ۱۸ بیمار بین سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۰ در این مطالعه وارد شدند که ۱۰ مورد انگشت چهارم، ۵ انگشت پنجم و ۳ انگشت سوم بودند. میانگین سن بیماران ۲۴ سال (۳۹-۱۸) و زمان مراجعه بین ۱ تا ۱۸ روز (میانگین ۷روز) بود. از دو پین ظریف یک میلی‌متری در پروگزیمال و دیستال مفصل و رابر (کش) جهت کشش استفاده شد. در تمام موارد، شکستگی سطح مفصلی بیش از 40% بود. پس از روز اول برقراری کشش حرکت فعال مفصل شروع گردید و ثابت‌کننده ۶-۴ هفته بعد برداشته شد. بررسی براساس دامنه حرکت مفصل و یافته‌های رادیولوژی در ۹ ماه بعد (۲۳-۸ ماه) انجام پذیرفت.یافته‌ها‌: تمام بیماران با دامنه حرکتی ۹۲ درجه (۹۸-۸۲ جوش خوردگی کامل را بدست آوردند. چهار بیمار ۱۰ درجه محدودیت در صاف کردن مفصل و ۳ بیمار خشکی مفصل به میزان ۱۰ درجه داشتند. همواری سطح مفصل در پرتونگاری نهایی همه بیماران به جز ۲ مورد دیده شد.نتیجه‌گیری: کشش دینامیک در شکستگی- دررفتگی‌ها با جابه‌جایی مفصل پروگزیمال (شکستگی پیلون) اجازه حرکت زودرس مفصل همزمان با ترمیم نسج نرم و جوش‌خوردن استخوان را می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Use of Dynamic Traction in PIP Fracture Dislocations

نویسندگان [English]

  • Dehghani, MD Mohammad
  • Fanian, MD Hossein

چکیده [English]

Background: Soft tissue or bony injury especially fracture-dislocations can cause stiffness resulting in decrease finger and hand function. In this study dynamic traction was used for restoration of alignment and fixation of fractures.Methods: A cross-sectional study was done in a hospital in Isfahan. Eighteen patients with 10 forth finger, 5 fifth and 3 third finger injuries were treated with dynamic traction for fracture dislocation of proximal interphalangeal joints between 2001-2006. Two fine k-wires were used – each on one side of the broken joint. Rubber bands were used to connect the pin and maintain traction on the fracture. All the fractures had involvement of more than 40% of articular surfaces. While active motion was started the next day, the fixator was left in place for 4-6 weeks. The mean age of patients was 24 (18-39 years). They were assessed clinically and rediographically nine months (8-23 months) after surgery.Results: All the patients achieved :::union::: with an average joint motion of 92 degrees (82 to 98). Four patients had 10 degrees extension lag and 3 cases had 10 degrees of flexion contracture. Joint congruity was obtained all but two cases who have decrease in joint space.Conclusions: Dynamic traction with pins and robber band permit early motion with early soft tissue and bone healing in complex proximal interphalangeal joint soft finger.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Finger joint
  • fracture
  • Bone
  • Traction