نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

10.22034/ijos.2020.121222

چکیده

پیش‌زمنیه: پرفشارخونی ثانویه در نوزادان و کودکان ممکن است به علل متفرقه نظیر ضربه به اندام‌های تحتانی، شکستگی و به‌کارگیری کشش مشاهده گردد. این مطالعه به منظور بررسی شیوع پرفشارخونی در کودکان تحت درمان با روش‌‌های ارتوپدی در دو مرکز درمانی شیراز انجام شد.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی در فاصله زمانی ۶  ماهه، ۶۰ کودک ۳ تا ۱۴ ساله (۳۴ پسر، ۲۶دختر) با مشکلات ارتوپدی در اندام‌های تحتانی نظیر ۳۵ شکستگی فمور، ۷ پاچنبری، ۵ دررفتگی مادرزادی مفصل ران، ۳ شکستگی لگن، ۳ کوتاهی مادرزادی پا، ۲ پولیومیلیت و ۵ سایر مشکلات ارتوپدی مثل پرفشاری خون بعد از عمل مورد بررسی قرار گرفتند. فشارخون کودکان در زمان پذیرش، قبل و بعد از درمان با کشش و یا گچ‌گیری اندازه‌گیری شد.یافته‌ها: پرفشاری خون در ۳۰ کودک ۱۴-۳ ساله بین روز دوم تا چهارم بعد از جراحی ارتوپدی مشاهده گردید. پرفشاری خون شدید در ۴ پسر و ۲ دختر مشاهده شد که پس از تغییر زاویه تراکشن یا توقف بلند کردن استخوان، فشارخون به حالت طبیعی بازگشت و در ۲۴ مورد پرفشاری خون متوسط دیده شد و در ششمین روز به روند طبیعی بازگشت. این یافته‌ها در کودکان با شکستگی تنه ران تحت درمان با تراکشن، پاچنبری با گچ‌گیری و کوتاهی پا با ثابت کننده خارجی بیشتر مشاهده شد.نتیجه‌گیری: پرفشاری خون شدید و متوسط در ۵۰ درصد بیماران تحت درمان با کشش استخوانی و یا گچ‌گیری مشاهده شد، اما در فشار خون بیماران تحت درمان با کشش پوستی تغییری مشاهده نگردید و بین پرفشاری خون و جنس بیماران ارتباطی دیده نشد. پرفشار خونی ثانویه در بین کودکان تحت درمان جراحی ارتوپدی ممکن است مشاهده گردد. بنابراین کنترل مرتب فشارخون این کودکان در روزهای دوم تا ششم بعد از درمان پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hypertension in Pediatric in Orthopaedic Wards

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Najafipour, MS
  • Gholamhossain Shahcheraghi, MD, FRCS(C)
  • Mohammad Hossein Fallahzadeh, MD
  • Marzieh Kargar, MS

چکیده [English]

Background: Secondary hypertension in newborns and children may occur in many conditions including trauma and extremity fractures. This study was undertaken in two hospitals of Shiraz to determine the prevalence of hypertension among children undergoing orthopedic procedures.Methods: Sixty children (34 boys, 26 girls) aging 3-14 years old were cases of 7 clubfeet, 35 femoral fractures, 5 developmental dislocation of hip, 2 poliomyelitis, 3 pelvic fracture, 3 congenital short leg, and 5 miscellaneous conditions were studied in a six month interval. Blood pressures were measured.Results: Hypertension was observed in 30 children in age groups of 3-14 years old from the second to fourth day after orthopaedic surgery, without any previous history of hypertension. Severe hypertension was demonstrated in 4 boys and 2 girls and returned to normal after changing of the traction angles and alignments of fixators. 24 cases had moderated increase in blood pressure that was normal on sixth post operative day. Femoral shaft fractures treated with skeletal traction, postsurgical casting of clubfoot deformities and leg-lengthening with external fixator were the top three causes of such findings.Conclusions: Secondary hypertension may happen among children undergoing orthopaedic procedures and needs careful monitoring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilizarov Technique
  • Child
  • Hypertension
  • Clubfoot
  • Femoral fractures