نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

10.22034/ijos.2020.121220

چکیده

پیش‌زمینه: شکستگی‌های هیپ شامل شکستگی‌های اینترتروکانتریک و شکستگی‌های گردن استخوان ران از آسیب‌های شایع ارتوپدی به‌خصوص در افراد مسن می‌باشند و هزینه گزافی را خانواده و جامعه تحمیل می کند و بیشترین علت بروز آنها استئوپروز می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی هزینه درمان شکستگی هیپ در افراد مسن در یک مرکز آموزشی درمانی شهر تهران بود.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی گذشته‌نگر، پرونده ۱۶۴ بیمار بالای ۶۵ سال که در طی سه سال اخیر در بیمارستان شریعتی تهران با شکستگی هیپ بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. میزان هزینه سالانه درمان این بیماران، روزهای بستری در بیمارستان و در بخش مراقبت‌های ویژه بررسی گردید.یافته‌ها: بیماران ۹۲ زن و ۷۲ مرد بودند. مسن‌ترین بیمار بستری شده در این مطالعه ۹۸ سال داشت. میانگین روزهای بستری ۸ روز و میانگین هزینه هر بیمار در طی روزهای بستری هفتصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد و نود تومان برآورد شد. بیشترین هزینه سه میلیون و صد و هشتاد هزار تومان و کمترین آن، در بیماری که عمل جراحی نشد، شصت و هفت هزار تومان بود. ۸۵ بیمار به‌طور متوسط ۲ روز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودند. محاسبات انجام شده نشان داد که در بیمارستان شریعتی میانگین هزینه سالانه برای درمان بیماران مبتلا به شکستگی هیپ حدود ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه بیشتر شکستگی‌های هیپ در افراد مسن، ثانویه به استئوپروز می‌باشد، به نظر می‌رسد که با اسکرین کردن و درمان موثر استئوپروز بتوان تا حد زیادی از بار مالی زیاد بر جامعه کاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hospital Cost in Elderly Patients with Hip Fracture in a Teaching Hospital

نویسندگان [English]

  • Issa Navab, MD
  • Saeed Reza Mehrpour, MD
  • Mehdi Jaafari, MD

چکیده [English]

Background: This study was intended to assess the total hospital cost of the patients with hip fractures (intertrochantric and femoral neck) in a teaching hospital. The aim was to show the financial burden on the patients and the society, and argue on the benefits of osteoporosis prophylaxis in order to decrease incidence of such fractures.Methods: The study was a chart review of 164 patients over 65 years of age with hip fractures hospitalized in Shariati hospital in a 3-year interval. The in-hospital expenses were calculated.Results: In 92 females and 72 males, the age range varied from 65 to 98 years. The average hospitalization period was 8 days. 85 patients spent an average of 2 days in the intensive care unit. The hospital cost for such person was 7.873.900 Rials (830 $US). The highest cost was 31.800.000 Rials, and the lowest, in a person who did not receive any operation, was 670.000 Rials. The total hospital expense in one year for hip fracture was 2000 million Rials.Conclusions: Personal and society costs are high for any hip fracture. Screening and treatment of osteoporosis may help to decrease this cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hip fractures
  • Geriatrics
  • Costs and Cost Analysis