افزایش طول فمور با استفاده همزمان از میله داخل کانال استخوان و ثابت‌کننده خارجی

علیرضا رحیم‌نیا؛ پیمان میرشاهولد؛ دکترحسین سلیمانلو

دوره 10، شماره 1 ، دی 1390، ، صفحه 25-32

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121056

چکیده
  پیش‌زمینه: تاکنون روش‌های مختلفی برای اصلاح اختلاف طول اندام معرفی شده است که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. هدف از انجام این مطالعه بررسی نتایج افزایش طول فمور با استفاده همزمان از میله داخل کانال استخوان و ثابت کننده خارجی بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی آینده‌نگر، ۱۲ بیمار دچار اختلاف طول فمور به‌دلیل‌ شکستگی ...  بیشتر

استفاده از ثابت‌کننده خارجی هیبرید الیزاروف در شکستگی دیستال رادیوس

محمد دهقانی

دوره 6، شماره 4 ، آذر 1387، ، صفحه 197-202

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121174

چکیده
  پیش‌زمینه: شکستگی دیستال رادیوس بسیار شایع است.در مورد درمان شکستگی‌های ناپایدار هنوز در بین جراحان ارتوپد بحث و جدل وجود دارد و اتفاق نظر دیده نمی‌شود. استفاده از تثبیت خارجی هیبرید (non-bridging hybrid fixation)، یکی از روش‌های درمانی است  که در این مطالعه نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی، در ۱۸ بیمار که با شکستگی ...  بیشتر