رابطه شیب پشتی تی‌بیا با پارگی رباط متقاطع جلویی

سیدمرتضی کاظمی؛ سیاوش همتی اسلاملو؛ آرش ملکی؛ رضا زندی؛ محمدعلی جلیلی؛ کیقباد عاشوری؛ فرشاد صفدری

دوره 9، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 8-12

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121021

چکیده
  پیش‌زمینه: در مورد نقش افزایش شیب پشتی تی‌بیا در پارگی رباط متقاطع جلویی اختلاف نظر وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی نقش احتمالی شیب پشتی تی‌بیا در پارگی رباط متقاطع جلویی بود. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر به صورت مورد- شاهدی برروی بیماران مراجعه کننده به یک مرکز درمانی ـ آموزشی شهر تهران در سال‌های 88-1387 انجام گردید. ۶۱ بیمار دچار ...  بیشتر

بررسی پارامترهای مربوط به فشار کف‌پایی به‌دنبال استفاده از بریس در بیماران دچار استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو (یک مطالعه بیومکانیکی)

فرشاد صفدری؛ غلامرضا امینیان؛ محمود بهرامی‌زاده؛ سید ابراهیم موسوی؛ سیدمرتضی کاظمی؛ ناصر ولایی؛ فرهود ارشادی؛ محمد صادق زاده

دوره 8، شماره 4 ، آبان 1389، ، صفحه 179-186

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121113

چکیده
  ۰/۰۵پیش‌زمینه: یکی از درمان‌های نگهدارنده در استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو،  بریس اعمال کننده نیروی والگوس است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی کارایی ارتزهای رایج زانو با استفاده از بررسی برخی پارامترهای راه رفتن بیماران بود.مواد و روش‌ها: در این مطالعه که به صورت قبل و بعد انجام شد، مقدار مولفه داخلی- خارجی نیروی واکنش زمین و مقدار ...  بیشتر

درمان دیرهنگام دررفتگی مادرزادی دو طرفه مفصل زانو (گزارش یک مورد)

سیدمرتضی کاظمی؛ محمدرضا عباسیان؛ حمید رضا سید حسین زاده؛ مهدی رحیمی

دوره 8، شماره 3 ، مرداد 1389، ، صفحه 139-143

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121121

چکیده
  دررفتگی مادرزادی زانو در طیفی از باز شدن بیش از حد مفصل زانو تا دررفتگی جلویی تی‌بیا روی فمور بروز می‌کند. درمان این اختلال معمولاً از سنین کودکی آغاز می‌شود. در این گزارش، دختر ۱۶ ساله با دررفتگی مادرزادی زانو درمان نشده ارائه می‌شود. پس از درمان جراحی در این سن، وی قادر است  بایستد و راه برود.  بیشتر

استئوتومی «گانز» در دیسپلازی هیپ

سیدمرتضی کاظمی؛ حمیدرضا سیدحسین‌زاده؛ محمدرضا بیگدلی؛ محمد علی جلیلی؛ رضا زندی؛ مهدی رحیمی؛ علیرضا اعجازی؛ لاله دفتری بشلی

دوره 8، شماره 2 ، خرداد 1389، ، صفحه 97-100

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121130

چکیده
  پیش‌زمینه: به‌دلیل شیوع دیسپلازی هیپ و کم بودن تجربه درمان با استئوتومی «گانز» در کشور ما، یک گزارش کوچک از تجربیات خود با این نوع استئوتومی را ارائه میدهیم.مواد و روش‌ها: در یک تحقیق توصیفی، در  ۹  بیمار با ۱۰ هیپ مبتلا به دیسپلازی که تحت عمل استئوتومی «گانز» قرار گرفته بودند، زوایای «لبه به مرکز» (center edge angle) و همچنین میزان «مورب ...  بیشتر

بررسی تشخیصی آسیب سین دسموزیس (مقایسه معاینه فیزیکی با پرتونگاری)

سیدمرتضی کاظمی؛ علی اکبر اسماعیلی جاه؛ علی اکبر اسماعیلی جاه؛ فرشاد ادیب

دوره 4، شماره 4 ، شهریور 1385، ، صفحه 32-38

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121242

چکیده
  پیش‌زمینه: علی‌رغم شیوع بالای پیچ‌خوردگی مچ پا، آسیب سین دسموزیس نادر می‌باشد ولیکن می‌تواند بسیار ناتوان کننده باشد و در اغلب موارد در ویزیت اول تشخیص داده نمی‌شود. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی قدرت ابزار تشخیصی در دسترس بود.مواد و روش‌ها: در ۱۰۰ بیمار قدرت تشخیص پرتونگاری و معاینات فیزیکی با ام‌آر‌آی مقایسه گردید. پرتونگاری‌ها ...  بیشتر