ارتباط بیماری کین باخ و اولنار واریانس در جامعه ایرانی

احمدرضا افشار؛ افشین امین‌زاده گوهری؛ زهرا یکتا

دوره 10، شماره 3 ، مرداد 1391، ، صفحه 128-132

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121071

چکیده
  پیش‌زمینه: این مطالعه, پراکندگی اولنار واریانس را در مبتلایان به بیماری کین باخ و همچنین در جمعیت عادی بالغین در ایران ارائه می‌دهد و هدف ما بررسی ارتباط اولنار واریانس منفی با بیماری کین باخ در بیماران بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه شامل دو گروه بود. در گروه اول, پرونده‌های مراجعان به درمانگاه ارتوپدی دو بیمارستان ارومیه به صورت ...  بیشتر

درمان شکستگی‌های دیستال تی‌بیا و فیبولا با پلاک تی‌بیا و پیچ‌های پروفیبولا

احمد شهلا؛ سعید چاره‌ ساز؛ افشین امین‌زاده گوهری

دوره 9، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 1-7

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121020

چکیده
  پیش‌زمینه: ثابت کردن شکستگی‌های دیستال تی‌بیا و فیبولا با پلاک تی‌بیا و با عبور پیچ‌ها از هر دو استخوان تی‌بیا و فیبولا که پروفیبولا نامیده می‌شود، عمدتاً در بیماران مسن با استئوپروز، که استحکام کافی برای پیچ‌ها وجود ندارد و یا بیماران جوان که به‌علت تعدد قطعات شکسته و شرایط پوستی بد، امکان ثابت کردن مستقل هر دو استخوان با دو ...  بیشتر