نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

10.22034/ijos.2020.121020

چکیده

پیش‌زمینه: ثابت کردن شکستگی‌های دیستال تی‌بیا و فیبولا با پلاک تی‌بیا و با عبور پیچ‌ها از هر دو استخوان تی‌بیا و فیبولا که پروفیبولا نامیده می‌شود، عمدتاً در بیماران مسن با استئوپروز، که استحکام کافی برای پیچ‌ها وجود ندارد و یا بیماران جوان که به‌علت تعدد قطعات شکسته و شرایط پوستی بد، امکان ثابت کردن مستقل هر دو استخوان با دو برش مستقل وجود ندارد، به کار می‌رود. در این مطالعه نتایج درمان شکستگی‌های دیستال تی‌بیا و فیبولا با روش پلاک تی‌بیا و پیچ‌های پروفیبولا بررسی شدند.
مواد و روش‌ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر، 15 مورد شکستگی دیستال تی‌بیا و فیبولا در 14 بیمار، طی مدت 6 سال با روش تثبیت تی‌بیا با پلاک و عبور 2 الی3 پیچ به داخل فیبولا (تی‌بیا پروفیبولا) در دو مرکز آموزشی درمانی ارومیه درمان شدند. برای ارزیابی از مقیاس «انجمن پا و مچ پای آمریکا» (AOFAS) استفاده شد. میانگین زمان پیگیری 28 ماه بود.
یافته‌ها: همه شکستگی‌ها جوش خوردند. دو نفر از بیماران جوان سینوستوزیس تیبیوفیبولا پیدا کردند. در ارزیابی با مقیاس AOFAS ، 7 بیمار نمره خوب (90-80) و 7 بیمار دیگر نمره قابل قبول (80-70) کسب کردند. هیچ‌یک از بیماران مشکل حرکتی و محدودیت در حرکات مچ پا نداشتند.
نتیجه‌گیری: ثابت کردن شکستگی‌های خرد شده انتهای ساق با پیچ‌های عبورداده شده از تی‌بیا به‌داخل فیبولا، در گروه خاص همراه با پوکی شدید یا وضعیت پوستی نامناسب، نتیجه مثبتی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Treatment of the Distal Tibia and Fibular Fractures with Tibial Plate and Tibial Pro-Fibular Screws

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shahla
  • Saeid Charehsaz
  • Afshin Aminzadeh Gohari

چکیده [English]

Background: The tibial plate with tibial pro-fibular screws is adapted to treat distal tibial fractures, in elderly osteoporotic patients in the presence of insufficient bone stock for screw grip, and in young individuals when separate fixation of tibia and fibula with two incisions carries the risk of soft tissue damage.
Methods: In a retrospective study, 15 distal tibia and fibula fractures in 14 patients were treated with tibial pro-fibular screw/plate fixation in a period of 6 year in two hospitals in Urmia-Iran. The cases were evaluated using the AOFAS scoring system. The mean time of follow-up was 28 months.
Results: All the fractured had uneventful :::union:::. Tibio-fibular synostosis occurred in 2 patients. The AOFAS scores were good (80-90 in points) in 7, and acceptable (70-80 points) in remaining 7 patients. No patient had gait or any walking problem.
Conclusion: Fixation of comminuted distal tibia and fibular fractures with tibial pro fibular fixation in selective cases with osteoporosis or poor skin cordition is a useful technique

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tibial Fracture
  • Fracture Fixation, Internal
  • Bone Screws