مدیر مسئول


بهادر اعلمی هرندی استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

 • anjoman8iranoa.org

سردبیر


غلامحسین شاهچراغی استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ارتوپدی

 • gshahcheraghiyahoo.ca

سردبیر همکار


عزیز احمدی استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

 • azizahmadiyahoo.com

دستیار سردبیر


مهزاد جاوید عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • mahzadjavidyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سیدعلیرضا ابراهیم زاده استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

 • anjomaniranoa.org

اعضای هیات تحریریه


عزیز احمدی استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

 • azizahmadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


بهروز اکبرنیا استاد ارتوپدی،سن دیگو، آمریکا

 • anjomaniranoa.org

اعضای هیات تحریریه


سیدمحمدجلیل ابریشم - مدیر گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
- رئیس بخش بیمارستان شهید صدوقی یزد

متخصص ارتوپدی – فلوشیپ جراحی ستون فقرات

اعضای هیات تحریریه


سعید ابریشمی استادیار گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 • dr_saeid_abrishamiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی اکبر اسماعیلی جاه استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 • aesmailijahgmail.com

اعضای هیات تحریریه


احمدرضا افشار هیئت علمی-دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

جراحی دست و ارتوپدی

اعضای هیات تحریریه


بهادر اعلمی هرندی استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

 • anjoman8iranoa.org

اعضای هیات تحریریه


کامران بدیع زاده استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 • dr_k_badizadehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


تقی بغدادی استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

 • taghibaghdadihotmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


جواد پرویزی استاد گروه ارتوپدی، موسسه روتمن فیلادلفیا، فیلادلفیا، آمریکا

 • parvjaol.com

اعضای هیات تحریریه


سام حاجی علیلو سامی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

فلوشیپ تروما

 • hajialilo.siums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد حلاج مقدم استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

 • hallajmmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


کیکاووس حیدریان استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

 • keyheydarianyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


مهزاد جاوید عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • mahzadjavidyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علیرضا سعید دانشیار گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

 • arsaiedmdyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


بابک سیاوشی دانشیار گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

 • siavashisina.tums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مسعود شایسته آذر دانشیار گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران

 • mshayestehazaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


غلامحسین شاهچراغی استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • gshahcheraghiyahoo.ca

اعضای هیات تحریریه


حسن شریفی استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

فلوشیپ تروما

 • sharifi.hassanyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمد رازی دانشیار گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

 • mrazi_mdyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


ابوالقاسم زارع زاده دانشیار گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

 • zarezadehmed.mui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدنقی طهماسبی فوق تخصص جراحی زانو

فوق تخصص جراحی زانو

اعضای هیات تحریریه


فریور ع لاهیجی استادیار گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 • farivar.lahijigmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد فکور هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز

ارتوپدی

اعضای هیات تحریریه


محمد قره داغی دانشیار گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

 • m_gharehdaghiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی قضاوی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

 • ghazaviyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سید مرتضی کاظمی رئیس مرکز تحقیقات ارتوپدی _ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

فوق تخصص جراحی زانو

اعضای هیات تحریریه


محمود کریمی مبارکه دانشیار گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

 • drkarimi_myahoo.com

اعضای هیات تحریریه


فریدون مجتهد جابری استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • fmjaberiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


هادی مخلباف دانشیار گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فوق تخصص جراحی زانو

اعضای هیات تحریریه


محسن مردانی کیوی دانشیار گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی رشت، رشت، ایران

 • mohsenmardanikivigmail.com

اعضای هیات تحریریه


سیدمحمدجواد مرتضوی استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

 • smjmortyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


مهدی مطیفی فرد استاد گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ارتوپدی

 • motifi298yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


کامران مظفریان دانشیار گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 • kammozagmail.com

اعضای هیات تحریریه


فردین میرزاطلوعی استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

 • fardin_toloueiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حسین مهدیان استاد گروه ارتوپدی، انگلستان

 • mehdianspinehotmail.com

اعضای هیات تحریریه


عبدالحسین مهدی نسب استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران

 • hmehdinasabyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


امیرمحمد نوالی استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

 • amir_navaliyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سعید حصارکی پژوهشگاه مواد و انرژی

مهندسی بیومواد

 • saeidhesaraki2020gmail.com
 • +989122176522
 • h-index: 32

اعضای هیات تحریریه


علی زمانیان پژوهشگاه مواد و انرژی

مهندسی بیومواد

اعضای هیات تحریریه


Alain Dimeglio Medical School University of Montpellier and Chairman of the Paediatric Orthopaedic Department

Spine Surgery Faculty

 • kokoyahoo.com