نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

10.22034/ijos.2023.361336.1041

چکیده

پیش‌زمینه: تومورهای بدخیم بافت ‌نرم پا، زیرمجموعه‌ای منحصر به ‌فرد از کل تومورهای بافت ‌نرم هستند که از نظر نوع، محل، سن، پیش‌آگهی و درمان با بقیة سیستم اسکلتی عضلانی تفاوت دارند.
هدف: هدف اصلی توصیف شیوع، دموگرافی و توزیع آناتومیکی تومورهای بدخیم بافت ‌نرم پا و متعاقباً تحلیل اهمیت جراحی، شیمی‌درمانی و رادیوتراپی برای کنترل موضعی و میزان بقا در بیماران مبتلا به آن بود.
مواد و روش‌ها: تومورهای بدخیم بافت ‌نرم پا که توسط نویسنده طی یک دورة شش ساله (سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶) جراحی شده بودند، به ‌صورت گذشته‌نگر از نظر علائم، روش‌های درمانی و پیامدها مطالعه شدند. پی‌گیری به مدت ۵ سال از نظر معیار بقا انجام گرفت.
یافته‌ها: تنها ۳ نفر از این بیماران تحت عمل جراحی اولیه آمپوتاسیون (قطع عضو) قرارگرفتند. برخی دیگر تحت عمل جراحی حفظ ‌اندام قرار گرفتند. در گزارش ِموارد (case series) بررسی ما، نوع جراحی تأثیر معنی‌داری بر بقای کلی نداشت.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه از اکسیزیون (برداشتن) گسترده و جراحی حفظ ‌اندام در صورت امکان، پشتیبانی می‌کند که مشابه نتایج گزارش‌های قبلی است. این مطالعه منحصراً بر روی تظاهرات، درمان و پیامد تومورهای بدخیم بافت ‌نرم پا متمرکز بود. ما امیدوار بودیم که با تمرکز ویژه، بر تومورهای بدخیم بافت ‌نرم پا، تظاهرات، درمان و نتایج این حالت بالینی نادر را بهتر توصیف کنیم.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Malignant Soft-Tissue Tumors of Foot and Surgical Treatment

نویسندگان [English]

  • Saam Hajialilo Sami 1
  • Mohammadhasan Nozaeim
  • Nima Naderi
  • Amir Mohammad Arefpour 2

1 Associate Professor, Iran University of Medical Sciences, Shafa Hospital, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Iran University of Medical Sciences, Firoozgar Hospital, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background: Malignant soft tissue Tumours of the foot represent a unique subset of all soft tissue tumours, showing variance in type, location, age, prognosis, and treatment from tumours in the rest of the musculoskeletal system. The main objective was to describe the prevalence, demography and anatomical distribution of the malignant soft tissue tumours of the foot and subsequently, analyze the significance of operation, chemotherapy, and radiotherapy for local control and survival rate in patients with foot malignant tumours.
Methods: The malignant soft-tissue foot tumours surgically treated by the author during a 6-years period (2010-2016) were retrospectively studied for their presenting symptomatology, treatment modalities and outcomes. The follow-up was considered for at least 5 years survival benchmark.
Results: Only three of our patients under went amputation as a primary surgical plan. Others went under limb-salvage surgeries. Operation type had no significant effect on overall survival in our case series. The results of this study support the use of wide surgical excision and limb salvage surgery if obtainable, which is similar to previous reports.
Conclusion: Our study focused exclusively on the presentation, treatments and outcomes of malignant soft-tissue tumours of the foot. By focusing solely on malignant soft-tissue tumours of the foot we hoped to better characterize the presentation, treatment and outcomes of this rare clinical entity.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Tissue Neoplasms
  • Amputation
  • Survival Rate
  • Prognosis
  • Foot