نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، فوق تخصص ارتوپدی، دانشکده علوم بهداشت و درمان، دانشگاه اسلامی أم‌دورمان، خارطوم، سودان.

2 فوق تخصص ارتوپدی، بیمارستان آموزشی أم‌دورمان، خارطوم، سودان.

10.22034/ijos.2023.377142.1048

چکیده

پیش‌زمینه: کسب اطلاعات در مورد ارزیابی آناتومیک و هندسی استخوان‌ها یکی از پارامترهای حیاتی در آرتروپلاستی زانو[1] است و تأثیر بسزایی در پیامدهای ثانویه دارد. هدف از این مقاله ارزیابی آنتروپومتریک دیستال استخوان ران افراد بالغ در جامعة سودانی و مقایسة نتایج با سایر جوامع می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این مطالعة توصیفی که از ماه سپتامبر 2020 تا  فوریه 2021، در بیمارستان الامل (Alamal) در خارطوم، سودان، انجام شد شامل تمام بیماران بزرگسالی بود که برای سی‌تی‌اسکن به کلینیک رادیولوژی مراجعه می‌کردند و ابعاد نرمال مدیال- جانبی فمورال (ML) و قدامی خلفی (AP) دیستال فمور زانوهای[1] آنان مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از بستة آماری علوم اجتماعی (SPSS) مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته‌ها: 385 بزرگسال سودانی وارد مطالعه شدند که میانگین سن آنان 5/18±1/59 سال بود و در محدودة سنی 20 تا 86 سال قرار داشتند. 9/69 درصد بیماران مرد و 1/30 درصد زن بودند. 45 درصد موارد در زانوی چپ و 55 درصد در زانوی راست بود. میانگین medio-lateral (ML) 0/6±6/76 میلی‌متر بود که در محدودة 7/66 تا 2/88 میلی‌متر قرار داشت. میانگین Anteroposterior (AP) 9/4±640/45 میلی‌متر بود که در محدودة 2/37 تا 54 میلی‌متر قرار داشت. اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریک دیستال استخوان ران مردم سودانی در مراکزی در شهرهای یونان و کره انجام شد.
نتیجه‌گیری: تفاوت‌هایی در ابعاد میانگین ML و AP بین جامعة سودانی و سایر گروه‌های قومی وجود دارد که باید در هنگام طراحی ایمپلنت‌های آرتروپلاستی کامل زانو در نظر گرفته شود. زانوی سودانی‌ها در محدوده و مشابه زانوی یونانی‌ها و کره‌ای‌ها می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Anthropometric Measurements of the Distal Femur in Adult Sudanese Population

نویسندگان [English]

  • Elsiddig Elhadi Mahmoud 1
  • Mohamedalmontazar Moawia Malik 2
  • Khalid Elfadil Husein 1

1 Assistant Professor at the Faculty of Medicine & Health Sciences at Omdurman Islamic University, Khartoum, Sudan.

2 Tr & Ortho Specialist, Omdurman Teaching Hospital, Khartoum, Sudan.

چکیده [English]

Background: Acquiring knowledge about anatomic and geometric measurement of bone is among the most vital parameters in knee arthroplasty and has a significant effect on the subsequent outcomes. The aim of this study is to obtain anthropometric measurements of the distal femur of adult Sudanese Population and to compare the results with other populations.
Methods: This descriptive study conducted at Alamal hospital in Khartoum, Sudan, between Sep. 2020 and Feb. 2021, included all adult patients attending the radiology clinic for CT scan with normal knees. The Femoral medio-lateral (ML) and anteroposterior (AP) dimensions of the distal femora were measured. The collected data was analysed using statistical package for social science (SPSS).
Results: 385 adult Sudanese were studied. The mean age was 59.1±18.5 years (Range 20-86 years). 69.9% were male and 30.1% female. 45% were left knees and 55% right. The mean ML diameter was 76.6±6.0mm (rang 66.7-88.2mm), and the mean of AP was 45.640±4.9 mm (range 37.2-54mm). The anthropometric measurements of the distal femur of Sudanese people fall between Greek and Korean.
Conclusion: There were differences in mean ML and AP dimensions between the Sudanese population and other ethnic groups which should be kept in mind when designing Total Knee Arthroplasty implants.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Femur
  • Knee
  • Knee Arthroplasty
  • Sudan
  • Epidemiologic Measurements