نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

پس‌زمینه: بیماری جدید کووید-19 برای نخستین بار در دسامبر 2019، در ووهان چین دیده شد. طی پاندمی کووید-19، جراحی‌های غیراورژانسی به تأخیر افتادند و تشکیلات و منابع مراقبت سلامت برای ارائة خدمات کارآمد به تعداد بالای بیماران مبتلا به کووید-19 سازماندهی شدند. بنابراین، رویکرد به بیماران ترومایی که مبتلا به کووید-19 هستند، مسئله‌ای چالش‌برانگیز است که نیازمند توجه ویژه و شرایط مراقبت بهداشتی مخصوص است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه کوهورت گذشته‌نگر در بیمارستان رجائی که مرکز اصلی تروما در جنوب ایران بود، بین ماه‌های مارس تا اوت سال 2020، از زمان شروع پاندمی کووید-19 انجام شد. عفونت کووید-19 چه با سی‌تی‌اسکن مثبت و چه با تست پی‌سی‌آر (PCR)، مثبت در نظر گرفته شد. داده‌های مربوط به تروما نظیر مکانیسم و الگوی تروما و جراحت و مداخلات جراحی انجام شده روی بیماران مشکوک ثبت شدند. خصوصیات پایه نظیر سن، جنس، مصرف سیگار و بیماری‌های همراه نیز جمع‌آوری شدند. نیاز به پذیرش در آی‌سی‌یو (ICU) و میزان مرگ و میر موارد کووید و غیرکووید به عنوان متغیرهای نتیجه بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند.
نتایج: طی یک دورة شش ماهه در پاندمی کووید-19، 9248 بیمار به مرکز ترومای ما مراجعه کردند. در حالی که 222 بیمار، مشکوک به عفونت کرونا بودند، 64 مورد مثبت شدند که میانگین سنی‌شان 44 سال بود. از بین این 64 بیمار کووید-19 مثبت، 33 بیمار با میانگین سنی 36/4 سال جراحات ارتوپدی داشتند. 23 بیمار تحت درمان جراحی ناشی از جراحات ارتوپدی قرار گرفتند. 24 بیمار قربانی تصادفات وسایل نقلیه موتوری بودند که شامل 7 مورد شکستگی لگن و استابولوم می‌شد. میزان مرگ و میر موارد مثبت کووید-19، 15/6% (10 بیمار از 64 مورد) و در افراد کووید-19 منفی، 10/1% بود (16 بیمار از 158بیمار). اختلاف چندان مشهود نبود (25%=p). آنالیز چندمتغیره اثر عوامل پایه و مربوط به تروما بر میزان مرگ و میر نشان داد که سن بالاتر (p=%001)، عفونت کووید-19 (p=%033) و پروسة جراحی (p=%038) عواملی هستند که ضعیف‌ترین پیش‌آگهی برای مرگ و میر را دارند.
نتیجه‌گیری: میزان مرگ و میر بیماران ترومایی با عفونت کووید-19 مثبت 15/6% بود (10 بیمار). سن بالاتر، عفونت کووید-19 و پروسة جراحی عوامل با پیش‌آگهی ضعیفی بودند که از نظر آماری با مرگ و میر بیشتری همراه بودند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Orthopaedic Trauma in COVID-19 Pandemic: (A Study in a Tertiary Center, South of Iran)

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Tahami
 • Seyed Ali Hashemi
 • Armin Akbarzadeh
 • Mohammad hadi Gerami
 • Amir Aminian
 • Seyed Amirreza Mesbahi
 • Amin Zarrabi
 • Rasool Safari

Bone and joint disease research center, Department of orthopaedics, Shiraz university of medical sciences, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

Background: The novel COVID-19 disease was presented at first in Wuhan, China, in December 2019. During COVID-19 pandemic, elective surgeries were postponed, and health care facilities and resources were reorganized to provide efficient service for the large number of infected patients with COVID-19. Therefore, approaching trauma patients, who could have had COVID-19, was a challenging issue requiring special considerations and healthcare set up.
Methods: This retrospective cohort study was conducted at Rajaei hospital, the main trauma center of the south of Iran, between March 2020 and August 2020 from the beginning of the COVID-19 pandemic. The COVID-19 infection was considered positive by either positive lung CT scan or PCR test. Trauma-related data such as the mechanism and pattern of trauma and injury, and surgical intervention procedures on the suspicious patients were recorded. Baseline characteristics including age, sex, cigarette smoking, and comorbidities were also collected. Need for ICU admission and mortality rates for the Covid and non-Covid cases were investigated and compared together as outcome variables.
Results: During a six-month period of the pandemic Covid-19, 9248 patients referred to our trauma center. While   222 patients were suspected to have Corona infection, Sixty-four cases were confirmed to be positive that had mean age of 44 years. Among the 64 COVID-19 -positive patients, 33 cases with mean age of 36.4 had orthopaedic injuries. 23 patients underwent surgical treatment due to the orthopaedic injuries. 24 patients were victims of motor vehicle accidents which included 7 cases of pelvic and acetabulum fractures.
The mortality rate of COVID-19 -positive cases were 15.6 % (10 patients out of the 64 cases and COVID-19 negative ones was 10.1 % (16 patients out of 158). The difference was not statistically significant (p.value:0.25). Multivariate analysis of the effect of the baseline and trauma related factors on mortality rate, showed that older age (p. value: 0.001), COVID-19 infection (p. value: 0.033), and surgical procedure (p.value:0.038) were the poor prognostic factors associated with mortality rate.
Conclusion: The mortality rate of trauma patients with COVID-19 positive infection was 15.6 % (10 patients). Older age, COVID-19 infection, and surgical procedure were associated with higher mortality rate.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trauma
 • Orthopaedics
 • COVID-19
 • Pandemic
 • Epidemiology