نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

زمینه‌ی مطالعه: شل‌شدگی ایمپلنت از شایع‌ترین مشکلات پس از تعویض کامل مفصل ران است. در شل-شدگی عوامل مهمی مانند مشخصات هندسی ایمپلنت، کیفیت بافت استخوانی، فرآیند جایگذاری، سن و سبک زندگی بیمار تاثیر دارند. هدف مطالعه‌ی حاضر تحلیل تنش و کرنشهای دینامیکی وارد بر سطح مشترک بین استخوان و ایمپلنت در فازهای مختلف راه رفتن است.

روشها: از یک مدل دو بعدی شامل استخوان ران و مفصل مصنوعی آن برای شبیه‌سازی عددی در نرم‌افزار ADINA به روش المان محدود استفاده شده است. مدول یانگ برای استخوان برابر 12 و برای ایمپلنت از جنس فولاد ضدزنگ پزشکی برابر 210 گیگاپاسکال فرض شده است. در سطح مشترک بین استخوان و ایمپلنت ضریب اصطکاک برابر 22/0 در نظر گرفته شده و مدل شرایط یک جراحی بدون سیمان استخوانی را شبیه‌سازی می‌کند. بار اعمالی به سر مفصل تعویض شده به صورت دینامیکی منطبق با سیکل راه رفتن طبیعی فردی با وزن 75 کیلوگرم بوده است.

یافته‌ها: نتایج نشان دادند اختلاف کرنش در سطح مشترک در انتهای ساقه‌ی ایمپلنت بیشینه است. این متغیر همچنین در لبه‌ی داخلی 16 برابر بیشتر از لبه‌ی خارجی است. مقدار اختلاف کرنش در سطح مشترک به حدود 6/1 درصد و بیشینه‌ی تنش به حدود 7/5 مگاپاسکال رسیده است.

نتیجه‌گیری: بیشترین مقدار اختلاف کرنش در پایین‌ترین منطقه‌ی ساقه‌ی ایمپلنت رخ داده که بیان کننده‌ی محل بروز احتمالی جدایش در شل‌شدگی ایمپلنت است. این اطلاعات می‌تواند در بکارگیری راهبردهای جراحی تعویض مفصل ران نیز و برای طراحیهای مکانیکی بهینه در مفصل مصنوعی مهم باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Dynamic Stress and Strain Analysis of Bone-Implant Interface during Human Gait

نویسندگان [English]

 • Mohammed Najafi Ashtiani 1
 • Seyed Mohsen Mortazavi Najafabadi 2

1 Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University

2 Faculty of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Background: Most reports on the underlying problem of complete hip replacement are related to its loosening. Several important factors such as the implant features, the replacement process, the use and amount of bone cement, and the patient's lifestyle affect the loosening. The aim of this study was to provide an analysis of the dynamic stresses and strains at the interface between the bone and the implant in different phases of walking in order to determine and develop biomechanical parameters of loosening.

Methods: A two-dimensional model including femur and its artificial joint has been used in numerical simulation with ADINA software based on finite element method. There is a dynamic load applied to the joint head corresponding to the normal walking cycle of a person with 75 kg weight.

Results: The results show a difference between stress and strain in the medial and lateral edge of the bone-implant interface, which indicates a risk area for loosening. The amount of strain difference at the interface with about 1.6% and stress reaches about 5.7 MPa.

Conclusion: The greatest strain difference occurred in the lowest area of the implant stem, which indicates the possible occurrence of separation in implant loosening. This information can also be used in surgical strategies for hip replacement and is also important for optimal mechanical design of the implant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • total hip replacement
 • prosthesis loosening
 • computer simulation
 • finite element analysis
 • gait
 1. Ishida K, Okada K, Hamada Y. Wear and bending strain characteristics of artificial hip joint with non-glued stem and UHMWPE femur. Precision engineering. 2005;29(4):396-403.
 2. Hatton A, Nevelos J, Nevelos A, Banks R, Fisher J, Ingham E. Alumina–alumina artificial hip joints. Part I: a histological analysis and characterisation of wear debris by laser capture microdissection of tissues retrieved at revision. Biomaterials. 2002;23(16):3429-40.
 3. Firkins P, Tipper J, Ingham E, Stone M, Farrar R, Fisher J. A novel low wearing differential hardness, ceramic-on-metal hip joint prosthesis. Journal of biomechanics. 2001;34(10):1291-8.
 4. Bouiadjra BB, Belarbi A, Benbarek S, Achour T, Serier B. FE analysis of the behaviour of microcracks in the cement mantle of reconstructed acetabulum in the total hip prosthesis. Computational Materials Science. 2007;40(4):485-91.
 5. Lannocca M, Varini E, Cappello A, Cristofolini L, Bialoblocka E. Intra-operative evaluation of cementless hip implant stability: A prototype device based on vibration analysis. Medical engineering & physics. 2007;29(8):886-94.
 6. Kremers HM, Larson DR, Crowson CS, et al. Prevalence of total hip and knee replacement in the United States. J Bone Joint Surg (Am Vol). 2015;97(17):1386-97.
 7. Culliford DJ, Maskell J, Beard DJ, Murray DW, Price AJ, Arden NK. Temporal trends in hip and knee replacement in the United Kingdom: 1991 to 2006. J Bone Joint Surg (Br Vol). 2010;92(1):130-5.
 8. Beckenbaugh RD, Ilstrup DM. Total hip arthroplasty. The Journal of bone and joint surgery American volume. 1978;60(3):306-13.
 9. Maloney WJ, Schmalzried T, Harris WH. Analysis of long-term cemented total hip arthroplasty retrievals. Clinical Orthopaedics and Related Research®. 2002;405:70-8.
 10. Jasty M, Maloney W, Bragdon C, O'connor D, Haire T, Harris W. The initiation of failure in cemented femoral components of hip arthroplasties. The Journal of bone and joint surgery British volume. 1991;73(4):551-8.
 11. Huiskes R, Boeklagen R. Mathematical shape optimization of hip prosthesis design. Journal of Biomechanics. 1989;22(8-9):793-804.
 12. Katoozian H, Davy DT. Effects of loading conditions and objective function on three-dimensional shape optimization of femoral components of hip endoprostheses. Medical Engineering & Physics. 2000;22(4):243-51.
 13. Kleemann RU, Heller MO, Stoeckle U, Taylor WR, Duda GN. THA loading arising from increased femoral anteversion and offset may lead to critical cement stresses. Journal of Orthopaedic Research. 2003;21(5):767-74.
 14. Rowlands A, Duck F, Cunningham J. Bone vibration measurement using ultrasound: Application to detection of hip prosthesis loosening. Medical engineering & physics. 2008;30(3):278-84.
 15. Kaku N, Tanaka A, Tagomori H, Tsumura H. Finite element analysis of stress distribution in flat and elevated-rim polyethylene acetabular liners. Clin Orthop Surg. 2020;12(3):291-7.
 16. Abdullah AH, Todo M, Nakashima Y. Stress and damage formation analysis in hip arthroplasties using CT-based finite element method. Journal of Engineering and Applied Sciences. 2017;12(10):2715-9.
 17. Chethan K, Zuber M, Shenoy S, Kini CR. Static structural analysis of different stem designs used in total hip arthroplasty using finite element method. Heliyon. 2019;5(6):e01767.
 18. Ismail NF, Shuib S, Yahaya MA, Romli AZ, Shokri AA. Finite element analysis of uncemented total hip replacement: The effect of bone-implant interface. International Journal of Engineering and Technology (UAE). 2018;7(4):230-4.
 19. Stolk J, Verdonschot N, Cristofolini L, Toni A, Huiskes R. Finite element and experimental models of cemented hip joint reconstructions can produce similar bone and cement strains in pre-clinical tests. Journal of Biomechanics. 2002;35(4):499-510.
 20. Peter B, Ramaniraka N, Rakotomanana L, Zambelli P, Pioletti DP. Peri-implant bone remodeling after total hip replacement combined with systemic alendronate treatment: a finite element analysis. Computer methods in biomechanics and biomedical engineering. 2004;7(2):73-8.
 21. Kennedy F. Biomechanics of the hip and knee: implant wear. Wear of orthopaedic implants and artificial joints: Elsevier; 2013. p. 56-92.
 22. Shaik S, Bose K, Cherukuri H. A study of durability of hip implants. Materials & Design. 2012;42:230-7.
 23. El’Sheikh H, MacDonald B, Hashmi M. Finite element simulation of the hip joint during stumbling: a comparison between static and dynamic loading. Journal of Materials Processing Technology. 2003;143:249-55.
 24. Luo C, Wu X-D, Wan Y, Liao J, Cheng Q, Tian M, et al. Femoral Stress Changes after Total Hip Arthroplasty with the Ribbed Prosthesis: A Finite Element Analysis. BioMed research international. 2020;2020.
 25. Li J. Development and validation of a finite-element musculoskeletal model incorporating a deformable contact model of the hip joint during gait. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. 2021;113:104136.
 26. Todo M. Biomechanical analysis of hip joint arthroplasties using CT-image based finite element method. Journal of Surgery and Research. 2018;1(2):34-41.
 27. Griza S, Zanon G, Silva E, Bertoni F, Reguly A, Strohaecker T. Design aspects involved in a cemented THA stem failure case. Engineering Failure Analysis. 2009;16(1):512-20.
 28. Babić M, Verić O, Božić Ž, Sušić A. Finite element modelling and fatigue life assessment of a cemented total hip prosthesis based on 3D scanning. Engineering Failure Analysis. 2020;113:104536.
 29. Boresi AP, Schmidt RJ, Sidebottom OM. Advanced mechanics of materials: Wiley New York; 1985.