نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کانادا

2 بیمارستان کودکان کانادا

چکیده

چکیده
اهداف: هدف ما دراین مقاله تعیین میزان شیوع و بروز بیماری، گسترش آن و عوامل پیش‌آگهی جهت ازسرگیری رشد در غضروف رشد، پس از برداشتن ناحیه بسته شده غضروف رشد (تیغه استخوانی) اندام تحتانی است.
روش‌ها: ما به صورت گذشته‌نگر،پرونده تمام بیماران تحت درمان برداشتن ناحیه بسته شده غضروف رشد (تیغه استخوانی) اندام تحتانی را که بین سال‌های 1981 تا 2017 انجام شده است بررسی کردیم. تمام تصاویر رادیوگرافی قبل از عمل تا زمان قطع رشد در غضروف رشد بیمار، جراحی بعدی یا بلوغ اسکلتی را نیز در نظر داشتیم و بازنگری و بررسی کردیم.
نتایج: 89 بیمار معیارهای ورود به مطالعه را داشتند که در آنها 26 مورد استخوان دیستال فمور، 49 مورد استخوان پروگزیمال تیبیا (شامل 40 مورد بلانت نوزادی) و 14 مورد دیستال تیبیا ثبت شده بود. بعد از جراحی برداشتن نوار استخوانی غضروف رشد، 37 مورد (41%) حداقل دو سال از رشد نرمال برخوردار بودند («موفقیت‌آمیز»)، 13 مورد (15%) کمتر از دو سال رشد داشتند («نسبتا موفقیت آمیز») و 39 مورد (44%) رشدی نشان ندادند («ناموفق»). 56% از گروه‌های «موفق» و گروه «بهبود جزئی» در مقایسه با 100% از گروه «شکست خورده» نیاز به جراحی‌های بعدی داشتند. استفاده از متیل متاکریلات (کرانیوپلاست TM) به عنوان ماده جایگزین، نسبت به چربی به دست آمده از بدن شخص، برتری داشت (01/0p <). نوع آناتومیک تیغه استخوانی (محیطی، مرکزی، خطی)، غضروف رشد آسیب‌دیده، سن بیمار و علت آن، تأثیری درپیش‌آگهی نداشتند.
نتیجه‌گیری: تقریباً 40% از بیماران پس از برداشتن تیغه استخوانی غضروف رشد جزئی (partial)، از سرگیری مفید رشد را نشان دادند. به استثنای ماده جایگزین، سایر متغیرها، تأثیری درپیش‌آگهی نداشتند. این نتایج باید هنگام تعیین ضروری بودن عمل جراحی برداشتن تیغه استخوانی غضروف رشد در هر کدام از بیماران در نظر گرفته شود. بازسازی تصویربرداری پیشرفته سه‌بعدی قبل از عمل، تأیید عکس رادیوگرافی تهیه شده از برداشتن کامل تیغه استخوانی غضروف رشد، استفاده از نشانگرها برای تشخیص و پی‌گیری رشد استخوان و انجام رادیوگرافی دوره‌ای تا زمان قطع رشد یا بلوغ باید در یک برنامه درمانی استاندارد گنجانده شود.
سطح شاهد: سطح 3
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Results of Lower Extremity Physeal Bar Resection

نویسندگان [English]

 • Kshitij Manchanda, M.D 1
 • Jennifer Rodgers,M A 1
 • Yassine Kanaan, M.D. 1
 • Chan Chan-Hee Jo, Ph.D 2
 • David A Podeszwa, M.D 2
 • John G Birch, M.D., FRCS(C) 2

چکیده [English]

PURPOSE: We sought to determine the incidence, extent, and prognostic factors for physeal growth resumption after partial physeal bar resection.
METHODS: We performed a retrospective chart review of all patients treated between 1981-2017 by lower extremity physeal bar resection. All radiographic images were reviewed from preoperatively until cessation of affected physeal growth, subsequent surgery, or skeletal maturity. 
RESULTS: Eighty-nine patients met inclusion criteria (26 distal femora, 49 proximal tibiae (including 40 infantile Blount patients), 14 distal tibiae). Thirty-seven (42%) had at least two years’ normal growth (defined as “successful”), 13 (15%) showed less than two years’ growth (“partial”), and 39 (44%) had no growth (“failure”) after resection surgery. 56% of the “successful” and “partial” groups required subsequent surgery compared to 100% of the “failure” group. The use of methylmethacrylate (CranioplasticTM) as interpositional material was superior to autologous fat (p <0.01). Anatomic type of bar (peripheral, central, linear), physis affected, patient age, and etiology were not prognostic.
CONCLUSIONS: Approximately 40% of patients demonstrated useful resumption of growth after partial physeal bar resection. With the exception of interpositional material, other demographic variables were not prognostic. These results should be considered when determining whether physeal bar resection surgery is warranted in individual patients.
            Advanced 3-D imaging reconstruction preoperatively, imaging confirmation of complete bar resection, markers to detect and monitor growth, and periodic radiographic follow up until cessation of growth or maturity should be incorporated in a standardized treatment regimen. LEVEL OF EVIDENCE: Level 3
KEY WORDS: Physeal Arrest, Physeal Bar, Bony Bridge, Physiolysis, Epiphysiolysis

کلیدواژه‌ها [English]

 • KEY WORDS: Physeal Arrest
 • Physeal Bar
 • Bony Bridge
 • Physiolysis
 • Epiphysiolysis