نویسندگان

مرکز تحقیقات استخوان و مفاصل

چکیده

دررفتگی ضربه‌ای قدامی لگن از ناحیه‌ی اوبتوراتور یکی از نادرترین انواع دررفتگی در بین بزرگسالان است. در این مقاله گزارشی از مردی 30 ساله ارائه شده است که در اثر تصادف در قسمت لگن چپ خود احساس درد می‌کرده است. نتیجه‌ی عکسبرداری اشعه‌ی ایکس نشان داد که فرد دچار دررفتگی لگن از قسمت اوبتوراتور شده است. پالس‌های فمورال سمت چپ از سمت دیگر ضعیف‌تر بوده و در نیمه‌ی بالایی ران احساس گزگز داشته و همچنین قادر به باز کردن زانوی چپ خود نیز نبود. تحت بیهوشی عمومی دررفتگی جااندازی شده‌است. به مدت دو هفته بر روی محل مورد نظر کشش صورت گرفت. پس از یک ماه فرد قادر به باز کردن زانوی خود بوده و همچنین مجدداَ حس به قسمت بالایی ران بازگشت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Traumatic Obturator Hip Dislocation with Femoral Nerve Palsy

نویسندگان [English]

 • omidreza momenzadeh
 • mohamad hadi gerami
 • ali reza ghasemiyeh
 • bita hojat panah

چکیده [English]

Obturator type traumatic anterior hip dislocation in adult is rare of all type hip dislocation. Here we report the case of a 30 year old man brought to the emergency department after motor accident, complaining of left hip pain. The X RAY showed an obturator hip dislocation.  Femoral pulse was weaker than the other side and had paresthesia in anteromedial of thigh and could not extend left knee. Dislocation was reduced under general anesthesia. Traction was applied for two weeks. After 1 month he could extend left knee ans sensation was regained in anteromedial of thigh.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key word: hip dislocation
 • Femoral nerve
 • paresthesia
 1. Azar, FM., Beaty, JH. and Canale, ST. Campbell's Operative Orthopaedics. 13th ed. Philadelphia : Elsevier, 2016. p. 2852.
 2. Rockwood CA, Green DP, Heckman JD, Bucholz RW. Rockwood and Green's Fractures in Adults. 8th ed. Philadelphia : Lippincott Wolters Kluwer, 2015. pp. 1983-90.
 3. Kulambi V, Chaudhari K, Pethapara V. Anterior hip dislocation in young patient obturator (inferior) type: a rare case report. Int J Res Orthop. 2018 ;4(3):523-526.
 4. Rahimi Shorin, H and Azizbeig Mohajer, M. Femoral Nerve Palsy Following Delayed Reduction of a Dislocated Hip in a 44- Year-old Man. Iran Red Crescent Med J. 2014 ;16(2):e12579.
 5. Frew N, Foster P, Maury A. Femoral nerve palsy following traumatic posterior dislocation. Injury. 2013;44(2):261-2.
 6. Stein, DA, et al. Low-energy anterior hip dislocation in a dancer. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 2002 ; 31(10):591-4.
 7. Notzli, HP, et al. Perfusion of the femoral head during surgical dislocation of the hip. Monitoring by laser Doppler flowmetry. J Bone Joint Surg Br. 2002 ;84(2):300-4.
 8. Ismael, S, Vora, J and Thomas, P. Adult Traumatic Inferior Hip Dislocation: Rare Case Ended with Open Reduction. J Orthop Case Rep. 2017 ;7(1):101-104.