نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده

این گزارش دررفتگی همزمان دوقطبی شانه و آرنج چپ است که به دنبال افتادن در یک پسر ۱۶ ساله رخ داده است. هدف از گزارش این مطالعه توجه به دررفتگی همزمان اینفریور شانه و پوسترولترال مفصل آرنج بوده که بسیار نادر است. برای این بیمار پس از انجام معاینات بالینی (توجه به درد و تورم و دفورمیتی مفاصل شانه و آرنج و معاینات عصبی-عروقی) و انجام رادیوگرافی‎های لازم که در حد تحمل بیمار(شامل AP < /span> شانه و نیم رخ آرنج) قابل انجام بود، جا اندازی بسته دررفتگی‎ها با مانورهای لازم به‎صورت اورژانسی انجام شده و بیمار تحت فیزیوتراپی قرار گرفت. که با نتایج خوبی پس از 6 هفته از جااندازی مواجه شدیم. نکته آموزشی این گزارش توجه به مفصل مجاور در دررفتگی مفصل در یک اندام است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bipolar Dislocation of Left Shoulder and Left Elbow: (Luxatio Erecta+Posterior Dislocation of Elbow) (A Case Report)

نویسنده [English]

  • amir Salari

چکیده [English]

This is a report on simultaneous dislocation of the left shoulder and elbow resulting in a 16 years old boy. Bipolar dislocation of Luxatio Erecta and posterior dislocation of the elbow is extremely rare. After clinical examinations (attention to pain, swelling, and deformity of the shoulder and elbow joints and neurovascular examinations), the necessary radiography was performed for the patient at the level of his tolerance: AP of the shoulder and side imaging of the elbow. Closed reduction was carried out with emergency maneuvers, followed by physiotherapy. Good result was obtained in the 6 weeks follow-up the examination of the adjacent joints of a dislocated limb is an important issue and must be emphasized.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Bipolar
  • Luxatio Erecta
  • dislocation
  • shoulder
  • elbow
1.Matsen FA III, Thomas SC, Rockwood CA Jr. Anterior glenohumeral instability. Rockwood CA Jr, Matsen FA III, editors: The Shoulder. Vol 1. Philadelphia, Pa; WB Saunders Co; 1990. p. 526-622.
2.Schenk TJ, Brems JJ. Multidirectional instability of the shoulder: Pathophysiology, diagnosis, and management. J Am Acad Orthop Surg. 1998;6:65-72.
3.Cofield RH, Kavanagh BF, Frassica FJ. Anterior shoulder instability. Instr Course Lect. 1985;34:210-27.
4.Dodson CC, Cordasco FA. Anterior glenohumeral joint dislocations. Orthop Clin North Am. 2008;39:507-18, vii.
5.Burkhead WZ, Jr., Rockwood CA, Jr. Treatment of instability of the shoulder with an exercise program. J Bone Joint Surg Am. 1992;74:890-6.
6.Martin BD, Johansen JA, Edwards SG. Complications related to simple dislocations of the elbow. Hand Clin. 2008;24:9-25.
7.Imerci A, Kumbaraci M, İncesu M, Savran A, Karapinar L. Ipsilateral simultaneous shoulder and elbow dislocation: A case report. Tr J Emerg Med. 2011;11(2):72-5.
8.Ali FM, Krishnan S, Farhan MJ. A case of ipsilateral shoulder and elbow dislocation: an easily missed injury. J Accid Emerg Med. 1998;15:198.
9.Essoh JS, Kodo M, Traoré A, Lambin Y. Ipsilateral dislocation of the shoulder and elbow: A case report. Nigerian journal of surgical research. 2005;7(3-4):319-20.
10.Inan U, Cevik AA, Omeroglu H. Open humerus shaft fracture with ipsilateral anterior shoulder fracture-dislocation and posterior elbow dislocation: a case report. J Trauma. 2008;64:1383-6.
11.Songahir Christophe DA, Alexandre K, Sayouba T, Mamoudou S, Hamado K, Anatole Jean Innocent O, et al. Bipolar dislocation of the arm (shoulder and elbow): About one case in an African Teaching Hospital. Open Orthop J. 2018;12:147-52.
12.Khan MR, Mirdad TM. Ipsilateral dislocation of the shoulder and elbow. Saudi Med J. 2001;22:1019-21.
.