نویسنده

چکیده

ثبت کردن بخشی از آموخته‎های ارتوپدی توسط دستیاران را که بنام «لاگ بوک» خوانده می‎شود می‎توان با کمک برنامه رایانه‎ای انجام داد. این پیام مقاله‎ای است که در این شماره توسط دکتر قریشی و همکاران آنان از دانشگاه شهید بهشتی – به چاپ رسیده است- امروزه هنوز بسیاری از برنامه‎های تخصصی دنیا آزمونی نهایی برای بررسی و طبیعت دانشجویان خود دارند. «لاگ بوک» زمان زیادی است که بسیاری از موسسات و دانشگاه‎ها – چه در رشته‎های داخلی و چه جراحی - بکار گرفته می‎شود. در ایران و بخصوص در رشته ارتوپدی نیز سابقه طولانی داشته و معمولاً بصورت دفترچه‎ای توسط دستیار نوشته شده و توسط سرپرست گروه تایید می‎شود. هدف اصلی مطلع بودن از این واقعیت است که دستیاران چه نوع اعمال جراحی را دیده‎اند و این چنین دفترچه‎ای در بهترین فرم خود نشانگر تجربه‎ای است که دستیار در اطاق عمل کسب کرده است و مشاهده نموده و یا انجام داده است و نشانگر میزان خوب اجرا کردن آن عمل خاص و توانایی وی و تردستی او برای انجام آن در آینده نمی‎شود.

تلاش‎های دیگری برای قوی‎تر و موثرتر کردن سیستم ارزیابی انجام پذیرفته. از آن جمله گرفتن فیلم و ویدیو از یک دستیار در حال انجام یک عمل جراحی و بررسی آن توسط یک ارزیاب مستقل و بی‎نظر.

آوردن «بیمار نما» و یا انجام یک عمل جراحی روی مدل‎های پلاستیکی و دست‎ساز در کارگاه‎های آموزشی و یا روی جسد و ارزیابی کار یک دستیار ضمن انجام آنها راه دیگری برای ارزیابی است. لازم به یادآوری است که حتی جراحی‎ روی جسد یا روی میز کارگاه آموزشی هرچند احساس اطمینان و آمادگی خوبی به دستیار برای انجام یک جراحی خاص را ارائه می‎دهد اما به هیچ‎وجه جایگزین آموزش روی بیمار زنده در اطاق عمل و تقویت توان تصمیم‎گیری‎های سریع و صحیح که در چنین شرایطی لازم است نخواهد بود.

«لاگ بوک» الکترونیکی ساده‎تر و موثرتر از کتابچه یادداشت خواهد بود و بخصوص برای ارزیابی کمبودهای آموزشی علمی هر دستیار در اعمال مختلف می‎تواند بسیار کارآمدی خوبی داشته باشد. جمع‎آوری چنین اطلاعاتی برای هیئت بورد تخصصی ارتوپدی و وزارتخانه برای بررسی توان دانشگاه‎های مختلف نیز می‎تواند مفید باشد.

لازم به ذکر است که محدودیت‎های خاصی برای استفاده از «لاگ بوک» نیز وجود دارد: مهم‎تر از همه تایید کننده‎ای که حضور یا انجام یک عمل جراحی را توسط دستیاری تایید می‎کند لازم است خود سابقه و تجربه خوبی را دارا باشد، صدیق و بدون غرض ارزیابی کند و بتواند «بازخورد» مناسب را به دستیار بدهد آموزش‎دهنده کم‎تجربه و ضعیف ارزیابی قوی و به درد بخوری را ارائه نخواهد کرد. در ضمن کنترل بسیار خوب و منظم از برنامه «لاگ بوک – یا تجربه نویس» توسط هر بخش آموزشی لازم است و به روز شدن برنامه الزامی است.

باید به خاطر داشته باشیم که «تجربه نویس» بسیاری از ارزیابی‎ها را شامل نمی‎شود: احساس مسئولیت، رعایت اصول اخلاقی و اخلاق پزشکی ارتباط شخص با همکاران و بیمار، توانایی استفاده صحیح از آزمایش‎ها و تصویربرداری‎های لازم و بررسی کردن آنها، قدرت ثبت یافته‎های بالینی و معاینه‎ای و نوشتن تاریخچه پزشکی خوب و شرح عمل دقیق که کارآیی داشته باشد – همه و همه نکات ارزشمندی هستند که با ثبت، تجربه نویس با «لاگ بوک» میسر نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

How well do we assess our trainees?

نویسنده [English]

  • Gholamhossein Shahcheraghi

چکیده [English]

The record keeping of the experience gained at surgery is going “on-line”. This is the message of the paper presented in this issue by Qoreishy and colleagues.
Many programs, nowadays, have a final examination to evaluate the level of education of the trainees. “Logbook” has been used for years by many programs and disciplines, both surgical and medical, all over the world. It has been also customary in some programs in Iran including orthopaedics. This is primarily for assessing the exposure level of the residents to different surgeries. What a logbook of an orthopedic resident shows, in its most complete and accurate form, is the experience that has been gained in the operating room. It does not indicate the ability or competency of the trainee for any particular procedure.
There have been additional attempts in enriching the evaluation process by videotaping the procedure done by a resident, and have independent assessors to upraise the manual dexterity of a resident.
Simulation- experience obtained either on table-tops or by performing a procedure on cadavers -is another objective evaluation system of the trainee’s competency. It is an adjutant to skill training and also evaluation of the gained skill. This does not, certainly, compare to the experience obtained in operating room on a true patient on the table. Simulation, however, increases surgeon’s competency and also his/her confidence.
The on-line logbook is easy, efficient and, at the same time, very useful for assessing the deficiencies in exposure of a specialty candidate to different operations, and also the shortcomings of a training program. It can be effectively used by the Orthopaedic Board Examination and the Health Ministry for residency program accreditation, or re-appraisal following a probation. The collective data from logbooks can also define the strengths or the deficiencies of a program, helping constructive planning for a residency training program
There are, however, limitations in the accuracy of a logbook: a well-trained educator is needed to provide the reliable, honest assessment and an able body to give constructive feedback. If a trainer is weak, not well experienced or cannot stay objective in his/her assessment, then the appraisal of surgical abilities of a resident will not be reliable. The online program needs to be controlled, and monitored meticulously, and also needs frequent updating for the procedures that are pre-marked and included in the list of logbook items.
We should, however, remember that logbook still leaves out the other important aspects of a trainee’s evaluation like bed-side manner, sense of responsibility, ethical issues, relation with colleagues and medical personnel, ability of proper use of tests and investigations, the ability of accurate documentation of surgical findings by a good operating note dictation. It also lacks the ability to evaluate a resident in the clinic with a patient and in asking proper questions, doing the proper physical examination and ordering proper tests.