نویسندگان

بیمارستان اختر

چکیده

پیش زمینه: عمل جراحی تعویض مفصل زانو یک روش درمانی تهاجمی موثر و مقرون به صرفه است که میزان موفقیت آن در کاهش درد و بهبود عملکرد زانو در بیماران مبتلا به آرتریت پیشرفتۀزانو بسیار بالاست . اما عواملی وجود دارد که ممکن است موجب مردود شدن این عمل جراحی شود که به دنبال آن بیمار مجبور به جراحی مجدد می گردد. از شایع ترین عوامل عمل جراحی مجدد زانو می توان به مواردی چون عفونت ، عملکرد نامناسب مکانیکی مفصل تعویض شده ، مردود شدن ایمپلنت یا شگستگی آن اشاره کرد که عفونت به عنوان شایع ترین عامل ، از علل اصلی جراحی مجدد زانو محسوب می شود. هدف ما از این پژوهش کشف روشهای جدید در راستای کاهش نارسایی های ناشی از ایمپلنت و هم چنین افزایش طول عمر ایمپلنت در جراحی های آرتروپلاستی زانو است.
مواد و روش: جستجو در بانک های اطلاعاتی pupmed, science direct  و مجله materials برای شناسایی مقالات چاپ شده و مطالعات صورت گرفته بر روی عفونت های ناشی از جراحی ایمپلنت های استخوانی انجام شد. تعداد 76 مقاله از  سال های 2003 تا 2016  بررسی شدند که 50 مورد از این مقالات در متن استناد شده.
نتایج: از 50 مقاله استناد شده در این پژوهش 41 مقاله تاثیر درمان های غیر آنتی بیوتیکی بر عفونت های ایمپلنت های استخوانی را مورد بررسی قرار داده اند. تعداد 5 مقاله به بررسی دقیق درمان های غیر آنتی بیوتیکی و اثرات آن بر بافت استخوانی به شکل درون تنی پرداخته و 4 مقاله دیگر در ارتباط با ترکیب این عوامل با آنتی بیوتیک ها و افزایش اثر بخشی آن ها بعد از جراحی است.
نتیجه گیری: استفاده از مواد  غیر آنتی بیوتیکی برای جلوگیری از عفونت های بعد از جراحی زانو و تشکیل بیوفیلم در این ناحیه ،از روش هایی است که برای جلوگیری از مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها پیشنهاد می شود. امروزه در این جراحی ها عموما از سیمان پلی متیل متا اکریلات آغشته به آنتی بیوتیک هایی مثل ونکومایسین و جنتامایسین استفاده می گردد ، که ممکن است با مقاومت از سوی باکتری مواجه شده و بیوفیلم تشکیل شود و نهایتا منجر به عفونت های حاد گردد. در این پژوهش مروری ، به بررسی تکنولوژی هایی پرداخته ایم که می توانند در کنار یکدیگر باعث بهبود در عملکرد ایمپلنت های ارتوپدی شده ، شاید بتوان به وسیله آنها تا حدودی عفونت های ناشی از جراحی مفصل زانو را کاهش داد. همچنین نتایج این گزارشات نشان داده ترکیب تکنولوژی های مختلف به طور هم زمان میتواند باعث ارتقاء مهار عفونت میکروبی شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Control of bacterial infections in knee implants

نویسندگان [English]

 • T Asgari
 • A AliAhmadi
 • H Mahdavi Mohtasham
 • SM Kazemi

چکیده [English]

 total Knee arthroplasty is an effective and cost-reducing therapeutic approach, which is very useful in relieving pain and improving the performance of patients with advanced knee arthritis, but there are some factors that may lead to the failure of this surgery. From that which patients need for re-surgical repair, the most common causes of knee replacement are included as infection, poor mechanized joint replacement, implant failure, or frailty of implant. Infection is the most common cause of the main cause Knee replacement surgery. The main goal in this study is to explore new procedures to reduce implant-induced defects and also increase the implants life in knee arthroplasty surgery.

Methodology:
 search was carried out in PubMed, science direct and magazine of materials for identification of published articles and studies on infections caused by bone implants. 76 articles were reviewed from 2003 to 2016 and 50 articles of them were cited in the text.

Results: From the 50 papers cited in this study, 41 articles examined the effects of non-antibiotics on infections of bone implants. 5 papers have been reviewed carefully for non-antibiotic treatments and their effects on bone tissue in vitro and 4 are related to combination of these agents with antibiotics and subsequent increase in their efficacy after surgery.

Conclusion:


Using of non-antibiotic agents to preventing cause infections after knee surgery intended to preventing biofilm formation in this area is one of the methods suggested to prevent antibiotic resistance against antibiotics.


Today, in these surgeries, polyethylmetacrylate cements are commonly used filled with antibiotics such as vancomycin and gentamicin, which unaccustomedly may be exposed by bacteria and biofilms, and ultimately lead to acute infections. Our overview is exploring the technologies that can improve the performance of orthopedic implants, which may reduce the severity of knee joint infections. The results of these reports also have revealed that the combination of technology and different types of infections at the same time, can promote microbial infection Cause.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Orthopedic
 • implants
 • infections
 • antimicrobial therapy
 • anti-adhesion
 • anti-biofilm
 • antimicrobial biomaterial