نویسندگان

بیمارستان چمران

چکیده

پیش‎زمینه: درمان با استفاده از تکنیک گچ‎گیری پونستی روش استاندارد درمان کلاب فوت است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر استفاده از تکرار روش پونستی در مواردی است که پس از اقدامات قبلی اصلاح نشده است.
مواد و روش‎ها: این مطالعه آینده‌‎نگر بر روی بیماران بزرگتر از 3 ماه مبتلا به کلاب‎فوت که دفرمیتی آنها با گچ‎گیری‎های قبلی اصلاح نشده بودند و برای عمل جراحی به کلینیک‎های ما ارجاع شده بودند انجام شد. نمرات اولیه و نهایی «پیرانی» در یک پیگیری متوسط 5/4 ساله مقایسه شدند. نمرات عملکردی، میزان عود، و روش‎های اضافی مورد نیاز برای اصلاح نیز بررسی گردیدند.
یافته‎ها: 79 پا از 53 بیمار در سنین 3 ماهگی تا 9 سالگی مورد بررسی قرار گرفتند که میانگین نمرات پیرانی آنها 4/4 بود و قبلاً به‎طور میانگین 8/7 (5/2±) بار گچگیری شده بودند و 9 مورد تنوتومی آشیل داشتند. به‎طور متوسط 3/4 (7/1±) (محدوده: 2 تا 8) بار گچ‎گیری و 32 مورد بلند کردن تاندون آشیل (ATL) مورد نیاز بود تا اصلاح کامل در 77 پا (98% موارد) صورت گیرد. عود دفرمیتی در 42 پا (53%) دیده شد که منجر به اصلاح 89% موارد در پیگیری نهایی شد. با این حال، نمره عملکردی در پایان، در 93% موارد خوب یا عالی بود.
نتیجه‎گیری: استفاده مجدد از تکنیک پونستی در موارد مقاوم به درمان، از میزان موفقیت بالایی، حتی در مراحل دیررس برخوردار است.
سطح شواهد بالینی: سطح 4

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Repeat Ponseti Casting on Previously Failed Clubfoot Treatment

نویسندگان [English]

  • Mahzad Javid
  • Gholam Hossein Shahcheraghi

چکیده [English]

Aim: Closed treatment using Ponseti casting technique is the standard management for clubfoot deformity. This study is investigating the efficacy of repeat use of Ponseti technique in late cases that had not achieved correction following previous attempts.
Method: A prospective study was conducted on clubfeet cases of over 3 months of age who had not achieved correction with previous casting and were referred for surgery to our clinics. The Baseline and final Pirani scores were compared in a 4 .5- year average follow-up. The functional scores, recurrence rates and additional procedures required for correction were also documented.
Results:79 feet in 53 patients of 3 months to 9 years of age were studied. They had mean Pirani scores of 4.4 and had previously received 7.8 ± 2.5 castings and 9 Achilles tenotomies. An average of 4.3 ± 1.7(2–8) castings and 32 Achilles tendon lengthening were needed to achieve complete correction in 77 feet (98%). Relapse of deformity was seen in 42 (53%) feet, which dropped the correction rate in the final follow-up to 89%. However, the functional score at the end , was good or excellent in 93% of the cases.
Discussion: Accurate re-use of Ponseti technique in cases of previously- failed clubfoot casting has high success rate, even in late referrals.
Level of Clinical Evidence :  Level 4
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clubfoot
  • Congenital Foot Deformity
  • treatment
  • Plaster Casts